Kliniek

Bij de SAIGA worden patiënten, onder toezicht en verantwoordelijkheid van ervaren docenten/therapeuten, door studenten die de opleiding hebben afgerond, behandeld.

Gedurende de opleidingen wordt er gelegenheid geboden om stage te lopen. In het laatste jaar van de beroepsopleiding wordt een co-therapie aangeboden. Gedurende dit jaar wordt er intensief begeleid in:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Correspondentie met artsen
  • Evaluatie en beoordeling van therapie.

De co-therapie is uniek in de osteopathie in Nederland. De begeleiding wordt gegeven door ervaren docent-osteopaten D.O.. De co-therapie wordt gehouden in het Integraal Medisch Centrum, die in hetzelfde gebouw als de opleiding is gevestigd.