Wat is Mesologie

Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van je klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, als je (ziekte) geschiedenis, als je typologie, je gewoonten, etc.

Het gaat de Mesologie altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf.  Voeding, beweging, ontspanning spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook hier gaat het om de individuele benadering.

Afhankelijk van je type, je bouw, je werk, je hobby’s, je geschiedenis dient de voeding op je afgestemd te zijn. Niet iedereen kan alles verteren, het maagdarmkanaal  is uniek, net als het DNA of de darmflora. Mesologie helpt je op weg de voor jou persoonlijk juiste voeding te vinden.

Net zo is het met beweging en ontspanning. Niet iedereen vindt joggen leuk, sommigen kunnen het zelfs niet. Elk mens vindt zijn ontspanning in datgene wat bij zijn eigen balans past . dat vraagt een zoektocht naar jezelf. Mesologie brengt het functioneren in kaart, waardoor je eigen evenwicht duidelijker wordt.

Mesologie neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen worden de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt zowel voor de onderzoeksfase als voor de behandelfase. Zij maakt hierbij gebruik van kennis van de reguliere geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, ayurveda en psychologie.

De dysfuncties worden meetbaar gemaakt door middel van de electro fysiologische diagnostiek (EFD). De EFD meet bepaalde punten in de huid. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of orgaandeel. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de oorzaak van de klacht op te sporen. De meting van de EFD kan vergeleken worden met de meting van een ECG of EEG; de EFD geeft echter een totaaloverzicht van het menselijk functioneren.

Meridianen – acpunctuurpunten meten

Voor de therapie wordt gebruik gemaakt van;

  • homeopatische middelen,
  • orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen) ,
  • fythotherapie (kruidengeneeskunde) en
  • voedingsadviezen.
Maak een Afspraak