Wat is Osteopathie?

Osteopathie onderzoekt het lichaam van top tot teen op de beweeglijkheid van vrijwel alle structuren. Alle weefsels, organen, bloedvaten, zenuwen, etc. in het lichaam  hebben een bepaalde bewegingsvrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. De osteopaat  onderzoekt al deze zaken en maakt een overzicht van waar er bewegingsverminderingen zijn. Dit kunnen spieren, gewrichten, organen, maar ook vliezen, wervels en banden zijn. De gevonden bewegingsverminderingen in het lichaam worden vervolgens onderzocht op hun onderlinge verbanden. Vanuit deze verbanden wordt gekeken naar het ontstaan, maar ook naar het voorkomen van je klachten.

Osteopathie bezit de kennis van het lichaam om de verbanden te weten en te kunnen zien, maar hier wordt in het bijzonder gekeken naar de individuele samenhang. Een voet heeft invloed op een wervelkolom, de darm bepaald de beweeglijkheid van de heup, de nek bestuurt de functie van de armen, etc. Ieder mens is weer anders gebouwd, het basisplan is misschien gelijk, maar net zoals we elkaar herkennen aan typische gezichtskenmerken, zijn de onderlinge verbanden van het lichaam typisch.

Osteopathie ‘leest’ het lichaam en maakt een overzicht van haar functioneren in de zin van beweging. Omdat alles in het lichaam de vrijheid nodig heeft om te kunnen functioneren, verklaren bewegingsbeperkingen veel over het persoonlijke functioneren. Osteopathie kan de bewegingsbeperkingen behandelen en je op weg helpen de vrijheid van het lichaam te voelen en te onderhouden. Vanuit de visie van de Osteopathie heeft dit invloed op je totale functioneren, het ‘in je vel voelen’, de ontspanning kunnen voelen, etc. Osteopathie brengt de bouw in kaart, waardoor je lichaamsbewustzijn duidelijker wordt.

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels van het lichaam. De osteopathie onderzoekt deAfbeelding1_(comp) bewegingsmogelijkheid van alle deze systemen en zoekt naar relaties met uw klacht.
Manueel, omdat de osteopaat het onderzoek en de behandeling uitvoert met z’n handen.
Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het voortbewegen van de mens, maar ook beweging van alle cellen, weefsels, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook geldt dit voor de inwendige organen (peristaltiek, ademhaling, orgaanbewegingen onder invloed van ademhaling) en voor de lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe , hersenvocht).

Osteopathie maakt gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie en pathologie.

Geschiedenis Osteopathie

Grondlegger van de Osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 ‘The American School of Osteopathy’. Still zag in dat de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen van wezenlijk belang is voor onderzoek en behandeling van patiënten. Meer dan 100 jaar geleden reageerde hij op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde. Langzaam aan heeft de osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde. In 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde, in 1993 is de Osteopathie in Engeland erkend, in 2010 in Frankrijk en in 2012 in Zwitserland en Finland. Osteopathie is over de hele werled bekend en de opleiding kan aan internationaal erkende instituten gevolgd worden, zoals ook bij ons in Amsterdam.