Integrale geneeskunde

In het IMC worden reguliere en alternatieve therapieën en geneeswijzen doelbewust samengebracht, om te komen tot een integrale geneeskunde. Hierin kennen wij een aantal uitgangspunten:

De gehele mens staat centraal

Het IMC behandelt geen ziekte, maar mensen met een aandoening. ‘Je bent niet ziek omdat je een ziekte hebt, maar je hebt een ziekte omdat je ziek bent’. Een klacht of een ziekte wordt niet los gezien van de persoon. De therapie verschilt dan ook van persoon tot persoon. In de therapie worden zowel lichamelijke als emotionele en geestelijke factoren betrokken; het gaat om welbevinden in alle factoren (WHO)

De oorzaken hebben de prioriteit

In de integrale visie wordt gezocht naar de oorzaken van uw klachten. Klachten zoals pijn, vermoeidheid, darmproblemen, etc. zijn symptomen. Het lichaam en geest geven hiermee signalen van dieper liggende oorzaken. Wij zoeken daarbij naar het waarom van de oorzaken; waarom heeft deze mens, dit organisme deze functies zó veranderd, dat zij de oorzaken zijn van de klachten. Bijvoorbeeld:

 • waarom heeft het lichaam een hoge bloeddruk nodig om te kunnen functioneren?
 • welke mechanismen doen de wervelkolom zijn houding verdedigen zodat rugklachten ontstaan?
 • welke functies vragen zoveel energie, zodat vermoeidheid ontstaat?

Elk symptoom verdient aandacht.

Symptomen onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, daarmee is de oorzaak nog niet weg. Dit geldt ook voor het wegwuiven van symptomen als niet ter zake doende. Elk signaal maakt deel uit van het geheel en behoort dus in de persoonsgerichte therapie aandacht te krijgen. Ieder mens is uniek en ieder mens is één geheel, alles heeft met elkaar te maken. In de huidige specialismen worden zaken vaak ten onrechte van elkaar los gekoppeld.

Een gezonde leefstijl werkt preventief.

Het aanpakken van de vaak dieperliggende oorzaak betekent niet dat de genezing vanzelf komt. Vaak dienen de omstandigheden geoptimaliseerd te worden, zoals het voedingspatroon, beweging, dagelijkse gewoonten. De hoofdklacht wordt eerst behandeld. Daardoor is het lichaam weer sterk genoeg om de oorzaken te bestrijden.

Het Integraal Medisch Centrum tracht een wegwijzer te vormen in het doolhof van reguliere en alternatieve therapieën. Wij behandelen vooral chronische aandoeningen en wij zijn speciaal gericht op ‘onverklaarbare aandoeningen’ (SOLK). Wij werken graag samen met de reguliere geneeskunde (zie onder Samenwerking)

Samenwerken

In het Integraal Medisch Centrum werken verschillende therapeuten samen. Ieder heeft zijn eigen therapie, maar is op de hoogte van wat er buiten zijn vakgebied aan goede therapieën binnen en buiten het Integraal Medisch Centrum voorhanden is. Hierdoor kan er in een breed kader aandacht besteed worden aan uw klacht.

In onze visie wordt geen ‘ziekte’ of ‘geval’ behandeld. Er bestaat dus ook geen standaardtherapie. Bij elk behandelingsplan kan zo nodig de hulp van anderen ingeschakeld worden. Het kan dan ook voorkomen dat u binnen het Integraal Medisch Centrum doorverwezen wordt voor een gerichte therapie of een specifiek onderzoek.

Mesologen in het IMC:Osteopaten in het IMCPsychotherapeuten in het IMC:
 • Robert Muts D.M.
 • Michelle Jongschaap D.M.
 • Marleen Schmidt D.M.
 • Evelyn Keyser D.M.
 • Karin Wesselius D.M.
 • René Höcker D.M.
 • Ika ter Haar D.M.
 • Marieke Keizerwaard D.M.
 • Dafna Suskind
 • Ilja Overman
 • Robert Muts D.O.
 • Ton van Loosbroek D.O.
 • Nora Ziemens D.O.
 • Roelof Wielinga D.O.
 • Paula Vasconcelos D.O.
 • Andreas Fratzl D.O.
 • Evert-Jan Ilbrink D.O.
 • Birgit Gunzl D.O.
 • Paul Janssens D.O.
 • Paul Phillips D.O.
 • Ciska Mastenbroek
 • Karen te Pas
 • Marlies Verdonk
 • Henny Venekamp
 • Tjarda van Sliedregt
 • Anniek Vleugel
 • Sophie Zeestraten
 • Wianda Hoogakker
 • Carien Kits van Heijningen