Saiga (opleidingen)

De Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam (SAIGA) is gevestigd in hetzelfde gebouw als het Integraal Medisch Centrum en wel op de bovenste twee verdiepingen..

Onder deze stichting vallen een aantal opleidingen:

  • College voor osteopathische geneeskunde Sutherland
  • Academie voor Mesologie
  • Medische Basisopleiding (Propedeuse)
  • Postacademisch onderwijs

Beroepsopleidingen in de complementaire geneeskunde. De Propedeuse is bedoeld als voorbereidend jaar op de beroepsopleidingen Osteopathie en Mesologie. Beide beroepen staan op HBO-niveau, hebben een eigen beroepsvereniging en beroepsregister. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden een groot deel van de consulten in hun aanvullende pakketten.

Beide opleidingen zijn gericht op het ‘anders kijken’ in de geneeskunde. Geneeskunde is een breed omvattend begrip, met verschillende visies en concepten. Anders kijken wil zeggen complementair zijn aan de reguliere geneeskunde, het vlak van de gezondheidszorg breed en compleet maken. Het zijn dus geen alternatieve therapieën toegepast op reguliere diagnoses. Beide beroepen behandelen geen ziekten, maar de zieke mens, als individu.

Meer informatie:

Osteopathie: www.college-sutherland.nl
Mesologie: www.academiemesologie.nl
Propedeuse: www.medische-basis.nl