Hypnotherapie

Hypnose is afgeleid van het Griekse woord ‘hypnos’ wat slaap betekent. Hoewel het uiterlijk op slaap lijkt, heeft EEG-onderzoek aangetoond dat slaap en hypnose sterk verschillend zijn. Hypnose is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin contact kan worden gemaakt met een diepe gevoelslaag, het onbewuste. Een ander woord voor hypnose is trance. Het gevoel van trance kan het beste vergeleken worden met dagdromen en ook de toestand tussen het slapen en waken in tijdens het wakker worden.

In onze diepere gevoelslaag worden onbewuste processen, onverwerkte gebeurtenissen en overtuigingen opgeslagen. Na bijvoorbeeld een aanleiding of een situatie die te pijnlijk of te traumatisch is om te ervaren, kan het onbewuste er voor kiezen om dat gevoel van fysieke of mentale pijn opzij te zetten, te ‘parkeren’. De reden hiervoor is om overeind te blijven, om te overleven. Dit kan een lange tijd goed gaan totdat deze onverwerkte pijn weer door een aanleiding of een situatie wordt aangeraakt. Dit kan pijnlijk en verwarrend zijn. Daarnaast kan het betekenen dat je op dat moment sterk genoeg bent (geworden) om het te kunnen ervaren. Het geeft je dan een kans om de oorzaak van deze pijn te onderzoeken en verwerken.

Hypnotherapie bij klachten en beperkingen

Bij klachten en beperkingen kan hypnotherapie een waardevolle bijdrage geven. Door met het onbewuste te werken kan inzicht komen en kunnen hulpbronnen worden aangesproken. Ook kan tijdens deze therapie gewerkt worden aan ontspanning en pijnreductie. Daarnaast wordt tijdens hypnotherapie gebruik gemaakt van andere evidence based therapievormen. Dit betekent dat de werking ervan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Enkele andere trancetechnieken binnen de hypnotherapie zijn regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose. Het effect van andere vormen van therapie, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Bevrijd Jezelf Therapie (afgeleid van EFT) wordt ondersteunend ingezet. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je tijdens hypnotherapie altijd de controle over jezelf.

Maak een Afspraak