Prikkelbare darmsyndroom

Het prikkelbare-darmsyndroom (Irritative Bowel Syndrom, IBS) is een zeer frequente aandoening die wordt veroorzaakt door een verhoogde prikkelbaarheid van de dikke darm. Het komt heel veel voor bij de Nederlandse bevolking. Ongeveer bij 60 tot 200 mensen op de 1.000 Nederlanders (ca.10%). Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en meestal ongeveer vanaf het 15e tot het 65e levensjaar en veroorzaakt vaak langdurige klachten. De spasmen zijn pijnlijk, maar de ziekte is niet ernstig en leidt zeker niet tot kanker of een andere ernstige darmaandoening. Toch moeten het syndroom worden behandeld.
.Spastisch colon of prikkelbare-darmsyndroom is soms zeer pijnlijk, maar illustreert duidelijk het verband tussen het psychisch of geestelijk functioneren en het somatisch of lichamelijk functioneren.

Spastisch colon wordt vaak gedefinieerd als een psychosomatische ziekte. Dat betekent echter niet dat de patiënt zich de ziekte inbeeldt: de pijn is reëel. Dat betekent ook niet dat men er niets aan kan doen, integendeel. De mens is een biologische eenheid, psyche en lichaam zijn niet van elkaar te scheiden. Het prikkelbare-darmsyndroom wordt vaak beschreven als het gevolg van een overdreven reactie op stress, dan moeten we echter nagaan waarom de mens zo overdreven reageert op stress.

Een prikkelbare-darmsyndroom kan resulteren in:
– constipatie met of zonder pijn,
– diarree,
– afwisselend diarree en constipatie.

De behandeling houdt vervolgens rekening met de psychische component en de fysieke component. Emotionele factoren die een rol kunnen spelen, moeten worden opgespoord. Over het algemeen betreft het angstige personen met een buikpijn die uitstraalt naar de borstkas, waardoor ze nog banger worden. Vandaar het belang van een goede psychologische aanpak.

Terug naar darmproblemen

Maak een Afspraak