Prikkelbare Darm Syndroom

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS of Irritative Bowel Syndrome – IBS) is een zeer frequente aandoening die wordt veroorzaakt door een verhoogde prikkelbaarheid van de dikke darm. Het komt heel veel voor bij de Nederlandse bevolking. Ongeveer bij 60 tot 200 mensen op de 1.000 Nederlanders (ca. 10%). Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en meestal ongeveer vanaf het 15e tot het 65e levensjaar en veroorzaakt vaak langdurige klachten. De spasmen zijn pijnlijk, maar de ziekte is niet ernstig en leidt zeker niet tot kanker of een andere ernstige darmaandoening. Toch moeten het syndroom worden behandeld.

PDS, ookwel spastisch colon genoemd, is soms zeer pijnlijk, maar illustreert duidelijk het verband tussen het psychisch of geestelijk functioneren en het somatisch of lichamelijk functioneren.

Spastisch colon wordt vaak gedefinieerd als een psychosomatische ziekte. Dat betekent echter niet dat de patiënt zich de ziekte inbeeldt: de pijn is reëel. Dat betekent ook niet dat men er niets aan kan doen, integendeel. De mens is een biologische eenheid, psyche en lichaam zijn niet van elkaar te scheiden. Het prikkelbare-darmsyndroom wordt vaak beschreven als het gevolg van een overdreven reactie op stress, dan moeten we echter nagaan waarom de mens zo overdreven reageert op stress.

Een prikkelbare-darmsyndroom kan resulteren in:

  • Constipatie met of zonder pijn
  • Diarree
  • Afwisselend diarree en constipatie

De behandeling houdt vervolgens rekening met het psychische component en het fysieke component. Emotionele factoren die een rol kunnen spelen, moeten worden opgespoord. Over het algemeen betreft het angstige personen met een buikpijn die uitstraalt naar de borstkas, waardoor ze nog banger worden. Vandaar het belang van een goede psychologische aanpak.

Vezels zijn belangrijk

Men moet de voorkeur geven aan fruit en groenten die zogenaamde oplosbare vezels bevatten. Zemelen bevatten enorm veel vezels, maar die vezels zijn onoplosbaar. Zemelen kunnen de pijn dus nog verergeren.

Laxeermiddelen kunnen (tijdelijk) van nut zijn, maar moeten met mate worden voorgeschreven. Ze hebben geen enkel effect op het mechanisme van de constipatie en sommige laxeermiddelen verhogen bovendien de waterexcretie, wat de constipatie nog in de hand werkt. Dat veroorzaakt een vicieuze cirkel.

Een bijzondere opmerking wat kinderen betreft: kinderen met een prikkelbare-darmsyndroom vertonen vaak een chronische diarree die wordt veroorzaakt door een te eiwitrijke voeding.

Maak een Afspraak