Echinacea (stimulatie van het immuunsysteem)

Intolerant of toch allergisch? – Door Han Siem
10/10/2018
Herfst
16/10/2018
Intolerant of toch allergisch? – Door Han Siem
10/10/2018
Herfst
16/10/2018

Echinacea wordt veelvuldig gebruikt, zowel voor zelfzorg als op voorschrift van de behandelaar. Het voornaamste werkingsgebied van de Echinacea-plant is stimulatie van het immuunsysteem. Deze werking was al bekend bij de Indianen in Noord-Amerika. Sinds een eeuw wordt Echinacea ook wetenschappelijk onderzocht, waarbij men tracht de actieve verbindingen te identificeren en de werkzaamheid aan te tonen.

In Duitsland zijn momenteel zo’n 300 Echinaceapreparaten op de markt., de homeopathie meegerekend. In de bovengrondse delen van Echinacea purpurea is cichorinezuur de belangrijkste stof. Het is een stof met een belangrijke immuun-modulerende werking; het stimuleert de fagocytose (aspecifieke afweer). Ook de alkylaminden in de plant hebben deze eigenschap.

Het meeste dat wetenschappelijk bekend is over Echinacea is gebaseerd op laboratorium-onderzoek. Bijvoorbeeld: 108 patiënten met recidiverende verkoudheden kregen ofwel een extract van het verse sap van Echinacea purperea of placebo gedurende 8 weken. Het aantal patiënten dat gezond bleef was in de Echinaceagroep 35,2% en in de placebogroep 25,9%. De tijd tussen de infecties bedroeg bij de Echnaceagroep 40 dagen en in de placebogroep 25 dagen.