Visie en missie IMC

Visie Integraal Medische Centrum 

 • Gezondheid is een individuele uitdrukking van de mens als holistisch wezen.
 • Het IMC streeft ernaar bij chronische klachten (m.n. SOLK) de oorzakelijke verbanden te diagnosticeren en te behandelen door samenwerking van verschillende disciplines in de complementaire zorg.
 • Het IMC streeft naar de integratie van opleiding (kennis en vaardigheden), research en klinische zorg van patiënten.

Missie Integraal Medisch Centrum

 • Het bieden van faciliteiten voor praktijken in de complementaire gezondheidszorg en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende HBO-beroepen
 • Het bieden van opleidingsplekken voor beroepsopleidingen complementaire gezondheidszorg op HBO-niveau.
 • Het ondersteunen van patiënten in het vinden en onderhouden van de individuele gezondheidsbalans en al hetgeen wat aan deze doelen bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling Integraal Medisch Centrum

 • Faciliteren en uitbreiden van de bestaande praktijken (Osteopathie, Mesologie, Psychotherapie)
 • Bieden van een welzijnsplein voor complementaire geneeswijzen Opleidingsplek voor beroepsopleidingen in de complementaire gezondheidszorg, inclusief het bieden van een opleidingskliniek
 • Voorlichting over gezondheid volgens definitie WHO of de nieuwste definitie van Hubert et all*.
 • Wellness in het kader van fysiek, emotioneel en sociaal welbevinden.

* Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Maak een Afspraak

De apotheek in het IMC is tijdelijk beperkt geopend:

 • ma, di en do 9:00 - 13:00 uur.

Wilt u langskomen? Bel dan eerst

06-87073088. U kunt uw bestelling zelf online doen via: devitamineapotheek.nl.