Visie Integraal Medische Centrum 

  • Gezondheid is een individuele uitdrukking van de mens als holistisch wezen.
  • Het IMC streeft ernaar bij chronische klachten (m.n. SOLK) de oorzakelijke verbanden te diagnosticeren en te behandelen door samenwerking van verschillende disciplines in de complementaire zorg.
  • Het IMC streeft naar de integratie van opleiding (kennis en vaardigheden), research en klinische zorg van patiënten.

Missie Integraal Medisch Centrum

  • Het bieden van faciliteiten voor praktijken in de complementaire gezondheidszorg en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende HBO-beroepen
  • Het bieden van opleidingsplekken voor beroepsopleidingen complementaire gezondheidszorg op HBO-niveau.
  • Het ondersteunen van patiënten in het vinden en onderhouden van de individuele gezondheidsbalans en al hetgeen wat aan deze doelen bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling Integraal Medisch Centrum

  • Faciliteren en uitbreiden van de bestaande praktijken (Osteopathie, Mesologie, Psychotherapie)
  • Bieden van een welzijnsplein voor complementaire geneeswijzen Opleidingsplek voor beroepsopleidingen in de complementaire gezondheidszorg, inclusief het bieden van een opleidingskliniek
  • Voorlichting over gezondheid volgens definitie WHO of de nieuwste definitie van Hubert et all*.
  • Wellness in het kader van fysiek, emotioneel en sociaal welbevinden.

* Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.