Te weinig maagzuur

Gluten en Coeliakie deel 4
05/11/2013
Darmflora, de ándere vingerafdruk
10/12/2013
Gluten en Coeliakie deel 4
05/11/2013
Darmflora, de ándere vingerafdruk
10/12/2013

Een van de opvallendste patiënten uit mijn praktijk was een 75-jarige vrouw. Zij kwam met klachten van wisselende bloeddruk, buikpijnen, lusteloosheid, druk in het hoofd, wisselend obstipatie en diarree, artrose en nekpijnen en vermoeidheid. Factoren die het leven van deze tot 8 jaar geleden vitale dame tot een slepende tredmolen maakte. Met het oog op bovenstaande klachten bestond echter haar voornaamste probleem uit het feit dat ze niet meer reizen kon en haar hobby fotograferen niet meer kon uitoefenen.

Onderzoeksfase

Natuurlijk heb ik bij deze patiënt een groot scala aan disfuncties en stoornissen gevonden. Dat hadden specialisten ook gevonden en zo zijn in de voorgaande 4 jaren vele medicijnen voorgeschreven. Zo bleek het bloedsuikergehalte grote pieken en dalen te vertonen, de schildklierwaarden wezen op latente hyperfuncties, nierstoornissen, etc. Het voor mij meest opvallende probleem deed zich echter voor in de maag. Naar aanleiding van een nauwkeuriger anamnese en verder onderzoek, concludeerde ik een vérgaande vorm van anaciditeit. Het gebrek aan maagzuur veroorzaakt een slechte eiwitvertering, rotting en toxinen in de darmen, slechte bouwstoffen in de lever, etc. Op homeopathische en orthomoleculaire wijze werd de volgende weken de maagfunctie ondersteund en geprikkeld. Na een drietal maanden waren vele klachten fors verminderd. De anaciditeit had tal van lichaamsfuncties verstoord in een domino-effect. Ieder omgevallen steentje was voor een specialist aanleiding om er medicatie op los te laten.

Nadat de maagfunctie zich herstelde, is dit beleid voortgezet en zijn we, in overleg met de diverse specialisten de reguliere medicijnen langzaam maar zeker één voor één af gaan bouwen. Zes maanden na het eerste consult stond er weer een vitale vrouw in mijn praktijk. Na het onderzoek waaruit bleek dat vrijwel alles weer in functie was hersteld, werd een lichte ondersteuning voor de maagfunctie en de verstoorde botafbraak ingesteld, waarna wij een consult voor een half jaar later afspraken. Vier weken later ontving ik een kaartje uit Rusland met de mededeling dat zij een reis maakte met de Orient-Expres. Inmiddels is deze dame 82 jaren jong, reist nog altijd over de wereld gewapend met haar fototoestel en komt trouw ieder half jaar op controle om te kijken of ze nog iets kan voorkómen, zoals ze zelf zegt.

Meer over maagklachten:https://integraalmedischcentrum.nl/patienten/imc-indicatie-klachten/maagklachten/