Casus: krentenbaard en gluten

Oorsuizen
10/04/2013
Hardlopen en nierloge
Nierloge en hardlopen
18/04/2013
Oorsuizen
10/04/2013
Hardlopen en nierloge
Nierloge en hardlopen
18/04/2013

Verleden jaar kwam een kind van 3 jaar onder behandeling wegens een terugkerende krentenbaard. Regulier werd deze gedurende 6 maanden behandeld met antibiotica en cortison, helaas zonder resultaat. Krentenbaard of impetigo is een besmettelijke infectie met een bacterie (staphylococcus aureus). Deze bacterie komt overal voor en veroorzaakt infecties …. als het de kans krijgt. Bij nader onderzoek bleek het kind een forse glutenintolerantie te hebben. Met een dieet en gerichte medicatie was de huid in 2 dagen beter en na 7 dagen weer gezond. De krentenbaard is ook niet meer terug gekomen.