De therapeuten van het IMC hebben allen een beroepsopleiding genoten. Het IMC streeft ernaar methoden toe te passen, die een kwalitatief hoge waarde hebben en nog dagelijks op de waarde getoetst worden. Veelal zijn de beroepsopleidingen van post-HBO niveau. Dat wil zeggen dat de therapeut eerst een (para)medische opleiding gevolgd heeft en vervolgens een vier-vijfjarige beroepsopleiding in de betreffende specialisatie. Als zodanig zijn de gediplomeerde therapeuten ook aangesloten bij beroepsverenigingen.

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie,

NVO-secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
tel: 030-304 00 63
email nvo@osteopathie.nl
website: www.osteopathie.nl

Nederlands Register voor Osteopathie

NRO secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
tel: 030-3040015
email: info@osteopathie-nro.nl
website: http://www.osteopathie-nro.nl

Nederlandse vereniging voor Mesologie (NVVM)

Contactweg 145
1014 BJ AMSTERDAM
tel: 06 422 100 60
email: info@mesologen.nl
website: http://www.mesologen.nl

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

Berg 65C
5671 CB Nuenen
tel: 040-2838988
email: secretariaat@vbag.nl
website: https://vbag.nl/algemene-informatie/home.html

klachtenprocedure: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Nederlandse Osteopathie federatie.

Beethovenlaan 17
1217 CG Hilversum
tel: 035-6210084
email: info@osteopathiefederatie.nl
website: http://www.osteopathiefederatie.nl

Register voor Mesologie (RM)

Contactweg 145
1014 BJ AMSTERDAM
tel: 035-6210084
email: info@mesologen.nl
website: http://www.mesologen.nl

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Van Persijnstraat 17
3811 LS Amersfoort
Tel: 033-4616141
Website: www.acupunctuur.nl