Kliniek IMC

Bij de SAIGA worden patiënten, onder toezicht en verantwoordelijkheid van ervaren docenten, door studenten die de opleiding hebben afgerond, behandeld.

Gedurende de opleidingen wordt er gelegenheid geboden om stage te lopen. In het laatste jaar van de opleiding wordt een co-therapie (Kliniek) aangeboden. Gedurende dit jaar wordt er intensief begeleid in:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Correspondentie met artsen
  • Evaluatie en beoordeling van therapie.

De co-therapie (Osteopathie Kliniek) is uniek in de osteopathie in Nederland. De begeleiding wordt gegeven door ervaren docent-osteopaten D.O.. De Osteopathie Kliniek wordt gehouden in het Integraal Medisch Centrum, die in hetzelfde gebouw als de opleiding is gevestigd.

De Kliniek is ook bedoeld voor patiënten die minder financieel draagkrachtig zijn. Door de koppeling aan de opleiding en de behandelingen in het weekend zijn de tarieven goedkoper.

Maak een Afspraak