Kliniek IMC

Bij de SAIGA worden patiënten, onder toezicht en verantwoordelijkheid van ervaren docenten, door studenten die de schoolexamens hebben afgerond, behandeld.

Gedurende de opleidingen wordt er gelegenheid geboden om stage te lopen. In het laatste jaar van de opleiding wordt een co-therapie (Kliniek) aangeboden. De Co-Therapeuten hebben hun schoolexamens behaald en behandelen onder supervisie. Er wordt er intensief begeleid in:

 • Het onderzoeken van patiënten
 • Het opstellen van een behandelplan
 • Integratie van kennis en vaardigheden
 • Correspondentie met artsen
 • Evaluatie en beoordeling van therapie.

De co-therapie (Osteopathie Kliniek) is uniek in de osteopathie in Nederland. De begeleiding wordt gegeven door ervaren docent-osteopaten D.O.. De Osteopathie Kliniek wordt gehouden in het Integraal Medisch Centrum, die in hetzelfde gebouw als de opleiding is gevestigd.

De Kliniek is ook bedoeld voor patiënten die minder financieel draagkrachtig zijn. Door de koppeling aan de opleiding en de behandelingen in het weekend zijn de tarieven goedkoper.

Data Osteopathie:

 • Zat-Zon 08-09 juni 2019
 • Vrij-Zon 21-23 juni 2019
 • Zat-Zon 06-07 juli 2019
 • Vrij-zon 20-22 september 2019
 • Zat-zon 12-13 oktober 2019
 • Vrij-Zon 01-03 november 2019
 • Zat-Zon 23-24 november 2019
 • Zat-Zon 14-15 december 2019
 • Zat-zon 11-12  januari 2020
 • Vrij-Zon 24-26 januari 2020
 • Zat-Zon 15-16  februari 2020
 • vrij-Zon 20-22 maart 2020
 • Zat-Zon 04-05 april 2020
 • Vrij-Zon 24-26 april 2020
 • Zat-zon 23-24  mei 2020
 • Vrij-Zon 19-21 juni 2020
 • Zat-zon  04-05 juli 2020
Maak een Afspraak