De opleiding medische basiskennis (propedeuse) is een spoedcursus, speciaal ontwikkeld voor iedereen die een opleiding in de natuurlijke / complementaire geneeswijzen wil volgen. Je kunt de medische basisopleiding ook gebruiken om je huidige beroep meer fundament te geven door uitbreiding van uw kennis.

Met de opleiding medische basiskennis (propedeuse) doe je algemene kennis op van het menselijk lichaam. Kennis die noodzakelijk is om in de (complementaire) gezondheidszorg te werken. De propedeuse vormt voor therapeuten de basis voor hun opleiding. De opleiding is gebaseerd op nauwkeurig omschreven leerdoelen en eindtermen, die voor de complementaire geneeswijzen noodzakelijk zijn. De leerdoelen voldoen aan de eisen die voor de accreditatie door CPION (eindtermen Plato) in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen aan de MBK (Medische Basis Kennis) gesteld worden.

Doelstelling Propedeuse

De Opleiding Medische Basiskennis (Propedeuse) heeft als doelstelling het bieden van een voorbereiding op een beroepsopleiding in de complementaire gezondheidszorg. Deze voorbereiding is gericht op:

  • Kennis van de medische basisvakken;
  • Wegwijs in de medische terminologie;
  • Kennis van de structuren en functies van het menselijk lichaam;
  • Praktische vaardigheden in het voelen en herkennen van structuren;
  • Kennisname van de geïntroduceerde vakken complementaire geneeskunde;

Deze voorbereiding is gericht op kennis van de medische basisvakken, kennis van de gedragsregels en de grenzen van de geneeskunde.

Het propedeusejaar is bedoeld voor hen die weinig voorkennis hebben van de basisvakken: anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie en biochemie. Deze deelopleiding kan ook als zelfstandige cursus gevolgd worden, bijvoorbeeld als vergroting van de medische basiskennis ten behoeve van het huidige werk of als noodzakelijke voorkennis voor het volgen van een andere opleiding.