Oorsuizen

Voorjaarsmoeheid
02/04/2013
Casus: krentenbaard en gluten
17/04/2013
Voorjaarsmoeheid
02/04/2013
Casus: krentenbaard en gluten
17/04/2013

Patiënt: vrouw 66 jaar.
Klacht: oorsuizen met bromtoon en hartkloppingen.

Behandeling ileo-cecale valvule, OAA-complex en musculo-ligamentaire verbindingen processus styloideus. Bij 2e consult klachten gereduceerd en bewustwording van relatie lage rugklachten rechts bij toename oorsuizen, tevens het optreden van knappen in de oren bij slikken. Behandeling osteopathisch voortgezet op alle (osteopathische) aspecten. Na 3 maanden klachtenvrij.