Bloeddruk

Bloeddruk

Wat is het?

Hypertensie (verhoogde bloeddruk) wordt al jaren beschouwd als een risicofactor van cardiale en (cerebro)vasculaire ziekten. Een oorzaak wordt zelden gevonden en daarom spreekt men van essentiële hypertensie. Een correcte diagnose vereist meerdere metingen op verschillende tijdstippen. Enerzijds varieert de bloeddruk sterk, anderzijds kunnen emoties van de patiënt en afleesfouten het resultaat beïnvloeden.

Hypertensie komt rond het 65ste levensjaar bij 200 op de 1.000 mensen voor. De reguliere behandeling is vooral gericht op een medicamenteuze therapie in de vorm van diuretica, bètareceptorblokkeerders en ACE-remmers. Deze behandeling wordt nogal eens langdurig, soms levenslang, voortgezet.

Door het eten of drinken van veel drop of zoethout(thee) kun je een verhoogde bloeddruk krijgen. In drop en zoethoutwortel zit glycyrrhizine. Dit stofje kan ervoor zorgen dat je vocht vasthoudt en dat je bloeddruk hoger wordt. Dit effect verdwijnt zodra je geen drop of zoethout meer neemt.

 

Het ánders kijken van het IMC

Binnen het IMC onderzoeken we altijd eerst de vraag: waarom heeft het lichaam een hoge druk in het bloed nodig? Oftewel we zoeken naar de oorzaken van hoge bloeddruk. Er zijn veel oorzakelijke verbanden:

  • Het hart zelf, die een te hoge druk levert.
  • De stromende weg die het bloed nodig heeft wordt ergens in het lichaam belemmerd (Osteopathie).
  • De lever is als ‘vloeistof-orgaan’ een veel voorkomende oorzaak.
  • Ongezond eten, veel zout, overgewicht, weinig bewegen, veel alcohol, stress en roken kunnen je bloeddruk verhogen. Deze factoren kunnen goed worden aangepakt met Mesologie.
  • Stress in het dagelijkse leven, waar dan ook de oorzaak voor gezocht moet worden (Psychotherapie)

 

Wat kan het IMC?

We kijken dus naar de oorzakelijke verbanden en kiezen daarna een passende therapie.

 

Kijk ook naar het Webinar-25 van het IMC over de dokter in je lijf.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over cholesterol, myocardinfarct,

Lees de Column van het IMC: Ánders kijken …. hart & vaatziekten.

 

Casus: Bloeddruk en andere druk

Een hele reeks van klachten sinds circa 10 jaar bij een patiënte van 50 jaar: hoge bloeddruk, hoofdpijn in het voorhoofd, buikkrampen, lage rugpijn met uitstraling in het linker been, druk op de borst, hartkloppingen, kortademigheid en eczeem. Zij kreeg last van metropolol (bloeddrukverlager) en β-blokker voor de hartkloppingen. Het lijken allemaal afzonderlijke zaken, maar oorzakelijk was de oplossing relatief simpel.

Beide nieren lagen fors gefixeerd in de nierloge, misschien altijd zo geweest (couveuse) en versterkt door een ongeval op 40e levensjaar. De osteopaat maakt een werkhypothese en gaat onderzoekend behandelen om de hypothese te bevestigen, te verwerpen of bij te stellen. Door de gefixeerde nieren daalt de druk in de nieren (bloeddruk), kan het middenrif moeilijker dalen (kortademig) en komen de borstorganen ‘strak in hun vel’ (druk op de borst). Rug- en heupspieren spannen zich door de irritatie van de nieren (rugpijn + uitstraling), buikorganen worden belemmerd (buikkrampen) en samen met de nieren is de natuurlijke uitscheiding verminderd (hoofdpijn en eczeem).

In drie behandelingen namen alle klachten af, sommige snel, andere langzaam. De praktijk bewijst de werkhypothese. Klachten zijn geen fouten in het lichaam, maar uitingen van logische processen om het natuurlijke evenwicht te bewaren. Het vraag een andere manier van kijken, bijvoorbeeld naar het waaróm de druk in het bloed stijgt.