Blaasontsteking (Cystitis)

Blaasontsteking (Cystitis)

vrouw met een blaasontsteking (cystitis)

Wat is het?

De blaasontsteking (cystitis) komt van de urineweginfecties verreweg het meest voor, de verwekker is meestal de E. coli, afkomstig uit het darmkanaal, maar ook andere bacteriën kunnen een blaasontsteking veroorzaken. Jaarlijks wordt bij 65 op de 1000 vrouwen voor het eerst een cystitis geconstateerd.

Een nierbekkenontsteking begint soms met koude rillingen en pijn in de nierloge. Vaak staan koorts en algemene malaise op de voorgrond. De urine bevat niet alleen bacteriën, maar ook eiwit. De reguliere behandeling behelst meestal een antibioticumkuur.

Urineweginfecties vertonen een sterke neiging tot recidieven; bij 25% van de mannen en vrouwen werd de diagnose binnen een jaar opnieuw gesteld. De behandeling met antibioticum blijkt maar een tijdelijk effect te hebben.

 

Het ánders kijken van het IMC

De E. coli leeft van nature in het darmkanaal, maar slechts in een beperkte kolonie. Behandeling van het totale organisme is bij het Integraal Medisch Centrum telkens een uitgangspunt en bij een recidiverende cystitis blijkt deze gedachtegang gegrond. De blaas is per slot van rekening (embryologisch gezien) een onderdeel van het maagdarmkanaal. Wanneer alle functies in het organisme zijn genormaliseerd, verdwijnt de kolonisatie van de E. coli vanzelf.

 

Wat kan het IMC?

Meestal is men hierbij aangewezen op de Mesologie om zowel de blaas als de darm te herstellen.

De osteopathie is aangewezen wanneer een fixatie van de blaas aanwezig is, dit kan veroorzaakt worden door de rug, de darmen, de baarmoeder of anders. Een gefixeerde blaas is een broedplaats voor bacteriën.

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over de darmflora (microbioom),