Identiteit ontdekken

Identiteit ontdekken

Het ontdekken van je eigen identiteit, doe je niet alleen, maar in dialoog met de ander.

Het ontdekken van je eigen identiteit, doe je niet alleen, maar in dialoog met de ander.

Wie je bent, ontdek je niet door in de spiegel te kijken, maar door anderen als spiegel te gebruiken. De mens kan zichzelf niet objectief bekijken, we kijken altijd door onze eigen gekleurde bril. Gekleurd door ervaring, opvoeding, cultuur, scholing, en wellicht door de wens wie je zou willen zijn.

De kern van je zelfbeeld

Je persoonlijkheid is een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en je waarneming en interpretatie daarvan. Identiteit wordt grotendeels bepaald door je relatie met anderen. Heel simpel gezegd is persoonlijkheid wie we van binnen zijn en identiteit wie we van buiten zijn.

Op de vraag wat nu je identiteit bepaalt, kun je kijken naar de verschillende rollen die je vervult en welke je belangrijkst vindt. Is het je rol als vader of moeder, of liefhebbende partner? Wordt dit bepaald door je beroep – een jurist in hart en nieren? Of juist je hobby – ‘Ik ben een natuurliefhebber’? Of vormt je afkomst, je geloof of politieke voorkeur de kern van je zelfbeeld?

De Amerikaanse psycholoog Jonathan Cheek, hoogleraar aan de universiteit van Massachusetts, stelt dat de kenmerken van iemands identiteit kunnen worden ingedeeld in vier verschillende categorieën. Om het in toneeltermen te zeggen: het zijn vier podia waarop je kunt schitteren. Op het eerste podium, dat van de persoonlijke identiteit, laat je zien wat je sterke persoonlijke eigenschappen en verdiensten zijn. ‘Hier sta ik, ik ben creatief, vriendelijk, rechtvaardig.’ Of: ‘Ik kan heel goed rekenen en ik ben toegewijd aan mijn werk.’

Wie of wat bepaalt de identiteit?

Je leven wordt voor groot deel bepaald door de vraag: wie ben ik? Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag waardoor je je meestal laat leiden:

  • je bent wat je doet,
  • je bent wat anderen over je zeggen en
  • je bent wat je bezit.
Benoem je eigen positieve kwaliteiten

Elk mens heeft sterke en zwakke kanten. Het zal je helpen, wanneer je je eigen positieve kwaliteiten ontdekt en benoemt. Kwaliteiten die echt bij jou horen en waarvan je kunt zeggen: zo ben ik, dat typeert mij. Positieve kwaliteiten kunnen zijn: daadkrachtig, betrouwbaar, behulpzaam, openheid, humor, ordenend, samenbindend, volgzaam, bescheiden, harmonieus, accuratesse, enz. Zoek de positieve sterke kant van je eigen zelf. Hoe meer je je bewust bent van je eigen kwaliteiten, hoe meer inspirerend je kunt zijn voor jezelf en anderen.

Kernkwaliteiten

Je wezen bestaat uit kernkwaliteiten. Het zijn jouw specifieke sterktes die jou helemaal typeren en in feite altijd aanwezig zijn (verborgen of openlijk) en jouw identiteit kleuren. In het management spreekt men in dit verband vaak over kernkwaliteiten. De bedenker van het begrip kernkwaliteiten en kernkwadrant is Daniel Ofman. Hij benoemt de specifieke sterktes van een persoon, de kwaliteiten die een mens kenmerken (zie bronnen). Het zijn veelal ook de positieve kenmerken die een ander het eerst zal noemen als hij jou zou moeten typeren. Door gebruik te maken van het zogenaamde kernkwadrant ontdek je eigen kernkwaliteiten, maar ook je valkuil, uitdaging en allergie

Maar het kan ook gebeuren dat jouw kwaliteiten niet worden gezien en gewaardeerd. Door je bewust te zijn van je eigen kwaliteiten ben je in staat om beter te functioneren en met anderen te communiceren. Neem eens de tijd, eventueel met een coach, om aan zelfreflectie en zelfanalyse te doen.

Meer spreuken & citaten? Kijk op de Kennisbank van het IMC: spreuken over gezondheid.

Lees ook het eBOOK van het IMC: 11 tips voor een betere leefstijl.

 

Kijk ook naar de Webinars-30, 31, 32 en 33 van het IMC: over Psychologie & Typologie.