SOLK

SOLK

SOLK is een vraagtekenWat is het?

SOLK staat voor Somatisch Onverklaarbaar Lichamelijke Klachten (Engels (MUS: Medical Unexpolained Symptoms). In het Integraal Medisch Centrum hebben we meestal wél een verklaring en oplossing.

Dit zijn lichamelijke klachten hebt waarvoor bij goed medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten verklaart. De klachten duren bovendien langer dan een paar weken. Je hebt bijvoorbeeld al weken hoofdpijn, maar bij lichamelijk onderzoek wordt er niets gevonden. Bij sommige patiënten met lichamelijke klachten wordt er wél een somatische aandoening gevonden, maar zijn de klachten ernstiger of langduriger dan op grond van de aandoening te verwachten is. Ook dan spreken we van SOLK.

Het doolhof van verwijzing bij SOLKDe klachten die als SOLK kunnen worden benoemd zijn legio. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • chronische pijnklachten
 • vermoeidheid
 • prikkelbare darm
 • lichamelijke onrust
 • buikpijn
 • darmklachten zoals diarree of juist verstopping
 • hoofd- nek en rugpijn
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • oorsuizen
 • bepaalde visuele stoornissen
 • hartkloppingen
 • pijn na een aandoening of blessure die langer blijft dan verwacht”

Bij veel klachten vindt de huisarts geen ziekte als oorzaak: ongeveer 40 tot 50 procent blijft somatisch onverklaard. Ook als patiënten uiteindelijk een verwijzing naar een specialist krijgen, wordt bij 40 tot 60 procent geen fysieke oorzaak gevonden.

 

Het ánders kijken van het IMC

Feitelijk zijn we blij dat de artsen deze klachten nu serieus nemen, ook al hebben zij geen antwoord. Voor al deze klachten moet kijken naar het totale plaatje (holistisch) en individueel, ieder mens is anders. Juist hierin is het IMC bekwaam en hebben wij meer als 30 jaar ervaring. Kijken naar de wél verklaarbare oorzaken, want het zijn er meestal meerdere en kijken naar het individu, met typische eigenschappen, gewoonten en een verleden.

 

Wat kan het IMC?

Juist bij SOLK is het IMC de expert. Vrijwel altijd binden wij de verklaringen (meervoud) en weten wij de oplossingen. Dat is dan ook per individu verschillend. We behandelen dan ook niet de klacht of de ziekte, maar de mens die de klacht of aandoening heeft.

Juist willen wij ook voorkomen dat patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd of zelf gaan shoppen bij allerlei behandelmethoden. Wij hebben meerdere disciplines in huis en hebben een hechte samenwerking.

Door gericht te kijken en het onderzoek om te draaien vinden we nu juist die problemen die tot de SOLK hebben geleid. We onderzoeken dus niet de klacht zelf, maar ‘scannen’ eerst het totale lichaam, de problemen die we vinden verbinden we aan elkaar (anatomisch, fysiologisch, mechanisch, psychisch, etc.), net zo lang tot we een logische verklaringen hebben voor het ontstaan van de klachten. Altijd per individu verschillend.

Daarmee vinden we ook, in vrijwel alle gevallen, de oplossing. Niet als symptoombestrijding, maar de daadwerkelijke aanpak van het probleem bij de wortels. Dat kan resulteren in natuurlijke medicatie, voedingsadvies, behandelsessies, gereedschap voor gedragsaanpak, etc. Dat kunnen we nooit van te voren voorspellen, want we onderzoeken de mens als individu, de therapie zal dus ook individueel zijn.