Afspraak & kosten

Voor uw eerste consult kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden.

1. Intakebeoordeling:

De intakebeoordeling is bedoeld voor de patiënten die:

  • Willen weten of het Integraal Medisch Centrum iets kan betekenen voor hun klacht;
  • Patiënten die niet weten wat ze kunnen verwachten van het Integraal Medisch Centrum;
  • Patiënten die willen weten waar zij in het doolhof van alternatieven terecht kunnen;
  • Patiënten die niet weten welke therapie het meeste geschikt is;
  • Een richting willen hebben in de keuze van therapie.

Hierbij wordt u een intakeformulier toegestuurd, dat u zo volledig mogelijk invult. Vervolgens stuurt u het intakeformulier naar het IMC terug. De directeur van de het centrum dhr. Robert Muts D.O. / D.M. beoordeelt op grond van dit formulier:

a) of het Integraal Medisch Centrum iets voor u kan betekenen,
b) bij welke discipline u het beste terecht kunt,
c) bij welke therapeut u het beste terecht kunt,
Hieraan zijn geen kosten aan verbonden

Vervolgens krijgt u bij de betreffende therapeut een eerste onderzoek. Bij dit onderzoek wordt vanuit een zo breed mogelijke visie gekeken naar de aard en de mogelijke oorzaken van uw klachten. Naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek wordt u direct behandeld.

 

2. Screeningsonderzoek door Robert Muts

Bij een screeningsonderzoek wordt een breed onderzoek (osteopathie – mesologie – psychotherapie) gedaan door Robert Muts. Op basis van de uitslagen van dit onderzoek, wordt u verwezen naar de best passende therapeut in het IMC.

 

3. Rechtstreekse afspraak

Indien u een duidelijke voorkeur voor een therapeut of therapie heeft, kunt u direct via de secretaresse een afspraak met de betreffende therapeut. Ook kan de secretaresse in acute gevallen u een therapeut adviseren.

 

4. Een afspraak bij de SAIGA / co-therapie

Tijdens de opleidingsweekenden worden ook behandelingen gegeven door afgestudeerde therapeuten onder deskundige begeleiding van docenten. Deze behandelingen vinden op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen plaats en worden aangeboden tegen gereduceerd tarief. (zie: Studium Kliniek)

 

Vragenformulier

Voorafgaand aan het eerste consult wordt u verzocht (online) een vragenformulier in te vullen. Op basis van het ingevulde vragenformulier wordt een anamnese afgenomen en volgt een algemeen onderzoek. De therapeut zal uw klachten onderzoeken en zo nodig overleg plegen met een collega. Vervolgens wordt de diagnose met u besproken en wordt een behandelplan opgesteld.

Dit vragenformulier is uitgebreid, we vragen veel informatie. Enerzijds geeft dat de gelegenheid om zaken die van belang zijn goed te overdenken. Anderzijds bespaart het formulier veel tijd van een consult en kunnen we snel tot behandeling overgaan.

Afspraak Amsterdam: 020 682 77 88
E-Mail: balie@imc-amsterdam.nl

Kosten

Het Integraal Medisch Centrum krijgt geen subsidie van de overheid of andere instanties.
De vergoedingen zijn nodig om de therapeuten, personeel, de apparatuur en het gebouw te kunnen betalen. De kosten voor een consult mesologie en osteopathie bedraagt €98,00.

Onze behandelingen worden geheel of gedeeltelijk door de aanvullende verzekering vergoed. Dit is afhankelijk van de therapie en uw verzekeringspolis. Gezien de willekeur waarmee de verzekeringsmaatschappijen behandelingen wel of niet vergoeden, dient u zelf bij uw verzekeringsinstantie te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Voor de osteopathie is een website ingericht met een uitgebreide pagina over osteopathie met een continu up-to-date overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. U kunt de pagina hier bekijken: Vergoedingen Osteopathie

Voor Mesologie staat de pagina hier: Vergoeding Mesologie

De frequentie van consulten binnen een behandelingstijd ligt binnen in het Integraal Medisch Centrum laag. Door onze unieke manier van onderzoeken en gericht behandelen is de afstand tot het volgende consult ongeveer 4 weken tot 8 weken. Hierdoor dalen de kosten aanzienlijk en kunt u rekenen op een behandelingsprijs van  € 1,- tot € 2,- per dag.

Medicijnen

De door de therapeuten van het Integraal Medisch Centrum geadviseerde medicijnen kunt u bij elke apotheek verkrijgen of laten bestellen. Onze ervaring is echter dat veel apotheken bezwaren maken wanneer zij geneesmiddelen speciaal moeten bestellen. Derhalve kunt u de benodigde geneesmiddelen bij de Huizer apotheek bestellen. Als de middelen voor 12 uur ’s middags besteld worden, stuurt de apotheek ze nog diezelfde dag naar uw huisadres. Vervolgmedicatie kunt u rechtstreeks bij de apotheek bestellen.

Ook is Huizer apotheek gespecialiseerd in het uitvoeren van een interactiecontrole.

Een dependance van de Huizerapotheek is ook gevestigd in ons pand. Hier kunt u de medicatie ook afhalen/bestellen.

Website: http://www.huizerapotheek.nl

 

Algemene voorwaarden IMC consult

Download hier de algemene voorwaarden voor een IMC consult.
In de algemene voorwaarden kunt u meer lezen over de wettelijke regelgeving omtrent de rechten en plichten van patiënt en therapeut (WGBO en Wkkgz), betalingen, annuleringen, aansprakelijkheid en ontbindende voorwaarden.

Maak een Afspraak