Bedplassen (Enuresis)

Bedplassen (Enuresis)

Wat is het?

Enuresis (bedplassen) wil zeggen dat er onvoldoende beheersing is over de blaas na een vijfjarige leeftijd. We vinden in het algemeen geen (reguliere) lichamelijke of psychosociale problemen. Toch kan er een onderliggende oorzaak aanwezig zijn, zoals een urineweginfectie, diabetes mellitus of een neurologische stoornis. In de leeftijdscategorie van 5-14 jaar komt deze aandoening bij 17 op de 1.000 jongens voor en bij 7 op de 1.000 meisjes. In tegenstelling tot de vorige paragraaf moet hierbij opgepast worden voor een psychologische fixatie. Het bijhouden van een kalender en de positieve ondersteuning (beloning) van de ouders vormen reeds een belangrijke bijdrage.

Onderzoek: 

Een Cochrane review van 2020 onderzocht het gebruik van een alarmtraining bij bedwateren. Bij deze behandeling gaat er een alarm af wanneer urine in aanraking komt met een sensor. Deze sensor wordt in het bed geplaatst of wordt bevestigd in de slaapkleding. De review bestudeerde 74 onderzoeken met in totaal 5.983 kinderen tussen 5 en 16 jaar. Meestal bestaat het alarm uit een geluidssignaal, maar men gebruikt ook vibratie of elektrische shock. Het gebruik van de alarmtraining is vergeleken met bedwateren waar geen interventie werd gebruikt (of bij personen op een wachtlijst), met placebo of actieve medicatie, gedragsinterventie of andere soorten alarminterventies. In de conclusie meldt deze review dat de alarmtraining lijkt te werken om bedwateren te verminderen, maar het blijft onzeker of dit nu beter werkt dan andere interventies. Wanneer men de alarmtraining als bijkomende behandeling gebruikt, kan het effectiever zijn


Het ánders kijken van het IMC

Binnen het IMC kijken we naar de achterliggende oorzaken, zowel lichamelijk (zenuwen in het bekken, wervels, ligging van de blaas, sluimerende infectie), als psychisch (aandacht, ingeslepen gewoonte, territoriumdrift).


Wat kan het IMC?

De Mesologie kent verschillende medicamenten die ingrijpen op het fenomeen enuresis en op het gedrag van het kind. We betrekken alle  symptomen, dus ook de psychosociale factoren, bij de keuze van het middel. Het juiste homeopathische geneesmiddel is individueel afgestemd op een bepaalde patiënt.

De Osteopathie onderzoekt de stand van de wervels en het bekken en de eventuele fixatie (‘beklemming’) van de betreffende zenuwen voor de blaas. Wanneer we een afwijkende stand/beweging van de gewrichten constateren, levert de behandeling vaak een positief resultaat op. De osteopathie betrekt tevens de directe omgeving van de blaas en het verloop van de innervatie in haar onderzoek.