Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van uw klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, zowel als uw (ziekte) geschiedenis, als uw typologie, uw gewoonten, etc.

Het gaat de Mesologie altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in uw persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf.  Voeding, beweging, ontspanning spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook hier gaat het om de individuele benadering.

Afhankelijk van uw type, uw bouw, uw werk, uw hobby’s, uw geschiedenis dient de voeding op uzelf afgestemd te zijn. Niet iedereen kan alles verteren, het maagdarmkanaal  is uniek, net als het DNA of de darmflora. Mesologie helpt u op weg de voor u persoonlijk juiste voeding te vinden.

Net zo is het met beweging en ontspanning. Niet iedereen vindt joggen leuk, sommigen kunnen het zelfs niet. Elk mens vindt zijn ontspanning in datgene wat bij zijn eigen balans past. Dat vraagt een zoektocht naar uzelf. Mesologie brengt het functioneren in kaart, waardoor uw eigen evenwicht duidelijker wordt.

Mesologie neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en de alternatieve gezondheidszorg. De academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de complementaire geneeswijzen. Uit beide richtingen worden de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt zowel voor de onderzoeksfase als voor de behandelfase. Zij maakt hierbij gebruik van kennis van de reguliere geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, ayurveda en psychologie.

De dysfuncties worden meetbaar gemaakt door middel van de electro fysiologische diagnostiek (EFD). De EFD meet bepaalde punten in de huid. Elk punt staat in directe relatie met een orgaan of orgaandeel. Bij functiestoornissen in een bepaald orgaan zal de weerstand van het bijbehorende punt afwijken van de normaalwaarde. Zo is het mogelijk de oorzaak van de klacht op te sporen. De meting van de EFD kan vergeleken worden met de meting van een ECG of EEG; de EFD geeft echter een totaaloverzicht van het menselijk functioneren.

Meridianen – acpunctuurpunten meten

 Voor de therapie wordt gebruik gemaakt van;

  • homeopatische middelen,
  • orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen),
  • fythotherapie (kruidengeneeskunde) en
  • voedingsadviezen.

Mijn ervaring met Mesologie

Mijn eerste ervaring met Mesologie, was toen het nog niet bestond. Mijn zoektocht na mijn eigen darmkanker, rugklachten en hartfalen brachten mij bij een studie ‘progressieve Geneeskunde’ in Arnhem. Zowel de studie, als de doortastendheid van de oprichter Ger Blokker, hebben mij van een zwakke gezondheid naar een fitte levensstijl gebracht.

Het eerste onderzoek liet een meetlijst zien waaruit bleek dat er veel mis was met orgaanfuncties. Medicatie, dieet en toentertijd zelfs injecties brachten mij weer langzaam op de been. Jawel, ook ik schrok wel eens van een rijtje pillen die ik moest slikken. Maar gaandeweg knapte ik op, werd fitter en bovenal kreeg ik levensenergie.

Mijn studie in Electro-Acupunctuur, Homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gaven mij de verklaringen voor enerzijds de logica van mijn klachten en anderzijds de logische samenhang binnen de mens. Wetenschapper als ik ben, nam ik echter geen genoegen met verklaringen van ‘oude Chinezen of homeopaten’, maar ging ik op zoek naar evidence. Die bleek er ook te zijn en het hele vakgebied van natuurgeneeskunde blijkt wetenschappelijk goed te onderbouwen. Het is echter een kwestie van ánders kijken en andere verbanden leggen.

De relatie tussen de nieren en de blaas is voor ons ‘westerlingen’ logisch, de relatie tussen de longen en de dikke darm niet. Maar toch is deze, zeker met de huidige wetenschappelijke inzichten, goed te onderbouwen en bovendien te begrijpen. Begrip is een van de dingen die ik hierbij geleerd heb. De ‘onbegrepen klachten’, zoals dat tegenwoordig heet, zijn heel goed te begrijpen. We moeten alleen ánders leren kijken en de verklaring zoeken in de andere wetenschappen zoals natuurkunde, biofysica, biochemie, embryologie, psychologie. Misschien niet zo medisch, maar wel wetenschappelijk.

Om mijn persoonlijk verhaal nog iets persoonlijker te maken, Ger Blokker vroeg mij, op zijn sterfbed in 1991, zijn opleiding over te nemen. De ondernemer in mij aarzelde, maar de wetenschapper, de pedagoog en mijn gepassioneerdheid wonnen. In de jaren daarna mocht ik de opleiding en het beroep uitbreiden naar een volwaardige beroepsopleiding in de integrale geneeskunde: de Mesologie. Momenteel is de Mesologie de hoogst aangeschreven vorm van ‘naturopathy’ in Nederland en ver daarbuiten. De naam Mesologie is beschermd om, bij gebrek aan overheidsbescherming, het beroep te behoeden voor goedkope kopieën en charlatans.

Nog altijd vaar ik zeer wel bij een regelmatige controle op de Mesologie-bank. Met mijn 80-urige werkweek, ongebreidelde passie en levenslust, creëer ik wel eens een tekort. Soms gebeurt mij een infectie, of een trauma, of een voedingsfout. Regelmatige controle, bij mij 4 x per jaar, bij de Mesologie behoedt mij van inzakken, ziek worden, uitval, geen-zin-hebben, futloosheid of depressie. Ik vaar er wel bij en gun iedereen die leefwijze.

Dit past bij mijn eeuwige gun-factor: ik gun velen een leven vanuit een lekkere energie. Zonder tekorten, zonder foute voeding, zonder energiegebrek, zonder kleine-maar opstapelende-kwaaltjes.

Robert Muts

Directeur Integraal Medisch Centrum.

Info mesologie eBook

eBook – Informatie na een behandeling Mesologie

In dit e-boekje vind je informatie over het consult en het vervolgconsult, informatie over de medicatie en hoe deze in te nemen. Daarnaast wat algemene tips over gezonde voeding. Verdere informatie over voeding vind je bij onze voedingsadviezen of in het eBook over voeding.