Afspraak

Voor het maken van een afspraak (secretariaat) is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk, wel vinden wij het van belang, dat u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling. Wij streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines binnen de gezondheidszorg.

Kosten

De kosten van het eerste onderzoek (1 tot 1,5 uur) bedragen € 100,00 (incl. BTW, per 01-09-2015), half consult € 50,00.
Herhalingsconsult € 100,00. Een toenemend aantal verzekeringen vergoedt deze consulten geheel of gedeeltelijk via de aanvullende verzekering.

Het totaal aantal consulten bij mesologie ligt meestal laag en door onze unieke manier van onderzoeken en behandelen, kunnen we vaak volstaan met één behandeling per 6-12 weken.

Mesologen in het Integraal Medisch Centrum Amsterdam:

 • Robert Muts D.M.
 • Marieke Keizerwaard D.M.
 • Ika ter Haar, D.M.
 • Michelle Jongschaap D.M.
 • Evelyn Keyser D.M.
 • Marleen Schmidt D.M.
 • Karin Wesselius D.M.
 • Rene Höcker D.M.

Meso-Meester-Gilde onder supervisie van Robert Muts:

 • Devin de Winter
 • Mara Visser
 • Annemiek van den Bulck
 • Esther Fengler

Sinds 2019 begeleidt ik een Meester Gilde (Masterclass). In het Meester-Gilde zitten, door mij uitgezochte osteopaten en mesologen. Zij zijn afgestudeerd en werken reeds in de praktijk IMC. Het Meester-Gilde betekend dat zij zelfstandig werken, met een extra supervisie van mijn kant. Dit om mijn ervaring, expertise en kennis door te geven, gebaseerd op het aloude ambachtelijke gilde met meester-gezel. Osteopathie en Mesologie zijn immers ambachtelijke beroepen.
In de praktijk betekend dit dat er ruimte komt in de agenda; mijn wachtlijst is momenteel meer dan 12 maanden. Binnen de Meester-Gilde hebben we veelvuldig overleg en kan ik kort bij een consult bij geroepen worden, om een snelle scan c.q. expertise in te zetten.
Wij gaan er vanuit dat hiermee de voortgang, kennis, deskundigheid en aandacht ruimte krijgen om te groeien en evolutionair te ont-wikkelen.

Robert Muts D.O. / D.M. / MSC.