Video-impressie werkwijze Osteopathie

Video-impressie van het osteopathisch werken, met uitleg van de directeur CS Robert Muts. Het ánders onderzoeken & behandelen komt aan bod, de samenhang binnen het lijf en de samenwerking met reguliere geneeskunde.


Hoe werkt de Osteopaat in het IMC

  • Nadat u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u een vragenformulier toegestuurd, waarin gevraagd wordt naar uw huidige klachten en de voorgeschiedenis. Dit stuurt u terug voor de eerste afspraak, zodat het consult voorbereid kan worden.
  • Tijdens het eerste consult worden de klachten verder met u besproken, waarbij uw ziektegeschiedenis wordt doorgenomen, zoals bijvoorbeeld complicaties bij geboorte, doorgemaakte ziektes, operaties, en voedingsgewoonten.
  • Vervolgens vindt een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats van de drie onderling afhankelijke systemen (bewegingsapparaat, inwendige organen, craniosacraal systeem). Tijdens dit onderzoek worden de gegevens genoteerd, waarna de gegevens op hun onderlinge samenhang getest worden.De gegevens (osteopathische dysfuncties) zijn verhoogde spanningen, verminderde beweeglijkheden van weefsels, organen, gewrichten, vliezen, etc. in uw lichaam. Bij de testing wordt gekeken welke dysfuncties invloed op andere dysfuncties hebben. Uw lichaam geeft als het ware zelf aan, waar de oorzaak / oorzaken van uw klachten zitten. Deze resultaten worden genoteerd.
  • Op basis van de ziektegeschiedenis en de gevonden resultaten wordt een behandelplan opgesteld.
  • Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden om zelfstandig ontspanningstechnieken uit te voeren; ook worden desgewenst leef-, houdings- en voedingsadviezen gegeven. Doel hierbij is het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren.
  • Afhankelijk van de klachten vindt er een (half) jaar na de behandeling een controle plaats, om het resultaat te bespreken en eventueel verder te behandelen.