Wat is integratieve psychotherapie in het IMC

Eén van de uitgangspunten van integratieve psychotherapie is de eenheid van lichaam en geest.

Het is opmerkelijk om te zien hoezeer ons westers denken doordrenkt is van de scheiding tussen lichaam en geest. Binnen het Integraal medisch Centrum gaan we uit van de éénheid van lichaam, ziel en geest.

Als u de eenheid als uitgangspunt neemt dan zal bijna niemand verbaasd zijn, dat uw geestelijke fenomenen mogelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden door met het lichaam te werken en andersom. Dat is de basis van de samenwerking tussen de verschillende disciplines in het IMC.

Ieder mens wordt gevormd door een unieke combinatie van factoren die mede bepalen hoe we in het leven staan, en hoe we in ons vel zitten. Denk hierbij aan emotionele, gedragsmatige, psychische, lichamelijke, sociale en spirituele aspecten. Deze hangen met elkaar samen, en beïnvloeden elkaar. Als het op een bepaald deelgebied niet gaat zoals u zou willen, dan is de kans groot dat u ook op andere gebieden last ondervindt hiervan.

Er wordt uitgegaan van uw persoonlijke situatie en uw specifieke wensen, zo wordt een behandelplan op maat gemaakt. Integratieve Psychotherapie in het IMC maakt onder andere gebruik van diverse gesprekstechnieken, imaginaties en visualisaties, ontspanningsoefeningen, NLP. Ook kan gewerkt worden met technieken uit de hypnotherapie.
Het is belangrijk dat het contact tussen u als cliënt en de therapeut goed is. Vertrouwen en respect zijn basisvoorwaarden voor succesvolle therapie. Zelfwerkzaamheid en motivatie zullen een aanzienlijke rol spelen. U zult nieuwe ontdekkingen gaan doen en nieuwe mogelijkheden ter beschikking krijgen.

Allerlei klachten kunnen worden behandeld met integratieve therapie en/of hypnotherapie:
– onzekerheid
– stress- en spanningsklachten
– lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor wordt gevonden
– relatieproblemen
– innerlijke conflicten
– conflicten met anderen in privésfeer of op het werk
– communicatieproblemen
– onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden
– somberheid
– omgaan met verlies, ziekte, pijn
– rouwverwerkingsproblematiek
– levensvraagstukken
– identiteitsproblemen
– prikkelbare darm syndroom
– coachingsvraagstukken