Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie behandelt uitsluitend de gewrichten.
In de manuele therapie is het bewegingsapparaat, de spieren en het skelet, het uitgangspunt voor de therapie. Aan deze therapie heeft men de naam manuele (met de handen) therapie gegeven. Osteopathie is een behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat (pariëtaal) als het orgaanstelsel (visceraal) als het zenuwstelsel (craniosacraal) behandelt. Manuele therapie zou je een deel van de osteopathie kunnen noemen, zij komt er ook uit voort.

Kunnen baby’s en kleine kinderen ook behandeld worden?

Een aantal problemen bij kinderen kunnen ontstaan tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Daarnaast kan er tijdens de groei in de baarmoeder, maar ook daarna van alles gebeuren wat invloed heeft op de ontwikkeling. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, motorische achterstand, dreinerigheid, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in zijn vel zit is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen of te voorkomen.
De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling behandeld kunnen worden.
Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig schedelbehandelingen ondergingen op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

Hoe onderzoekt een osteopaat?

De osteopaat zal een uitgebreid gesprek met u hebben (anamnese). Vervolgens wordt de patiënt van ‘van top tot teen’ onderzocht, ongeacht de klacht. De osteopaat zal alle systemen op beweeglijkheid testen. Zo kan hij er achter komen waar zich de blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam bevinden die met de klachten verband houden. Zelfs minuscule bewegingsstoornissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat u in het vraaggesprek duidelijk alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt.
Daarna bespreekt hij de gevonden stoornissen met u en legt u uit hoe de stoornis kon ontstaan, hoe uw klachten verholpen kunnen worden en hoe u mogelijk in de toekomst klachten zult kunnen voorkomen. Naast het lichamelijk onderzoek kan de osteopaat ook door middel van het bekijken van röntgenfoto’s zijn diagnose ondersteunen.

Hoe behandelt een osteopaat?

De behandeling is gericht op het verhelpen van de oorzaak van de klachten. Dit kan heel ergens anders in het lichaam zijn, dan de plek waar u de klachten voelt (“het symptoom vertelt de oporzaak niet”). De osteopaat gebruikt een groot aantal specifieke behandelingsmethoden om de gevonden bewegingsverstoringen te behandelen. Hij maakt uitsluitend gebruik van manuele (met de handen) technieken en gebruikt geen apparatuur of medicijnen.

Hoe vaak moet ik behandeld worden?

De periode tussen de behandelingen kan variëren van 4 weken tot 3 maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten volledig te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing).

Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Raadpleeg de polis of neem contact op met uw verzekeraar of kijk op de website van de vereniging voor osteopatie (NVO): www.osteopathie.nl

Wat kost een behandeling? 
Een behandeling kost € 98,-.

Behandelt een osteopaat alleen rugklachten?
Nee. Voor de behandelindicaties verwijzen wij u naar de desbetreffende lijst (gedeelte patienten).

Is osteopathie een alternatieve behandelwijze?
Osteopathie is een complementaire geneeswijze, dat wil zeggen aanvullend aan de reguliere geneeswijze. De osteopaat kijkt niet alleen naar de plek van de klachten, maar onderzoekt en behandelt het lichaam als geheel.

Osteopathie is een staats-erkend beroep in de USA, in Engeland, Frankrijk, Portugal, IJsland, Finland en in 2018 ook in Denemarken, Luxemburg en Italië.  De erkenning is altijd een politieke beslissing