Afspraak

Voor het maken van een afspraak (secretariaat) is geen verwijzing van uw huisarts noodzakelijk. Wel vinden wij het van belang dat u uw huisarts op de hoogte stelt van de behandeling. Wij streven naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines binnen de gezondheidszorg.

Kosten

De kosten voor zowel het eerste consult -als een herhaalconsult verschillen per therapeut (beide consulten duren 50-75 min.). De kosten liggen tussen € 98- en € 125,-. De kosten voor een kort consult zijn € 50- (25-30 min.).

Vrijwel iedere verzekering vergoedt, meestal gedeeltelijk, in de aanvullende verzekering de behandeling van een osteopaat, mits hij/zij staat geregistreerd bij het NRO of de NFO. Alle in het Integraal Medisch Centrum werkzame osteopaten zijn aangesloten bij een van deze registers. De osteopaten met de titel ‘D.O.’ zijn geregistreerd bij het NRO. zie: http://www.osteopathie.nl

Voor de osteopathie is een website ingericht met een uitgebreide pagina over osteopathie met een continu up-to-date overzicht van de vergoedingen per verzekeraar. U kunt de pagina hier bekijken: Vergoedingen Osteopathie

Het totaal aantal consulten bij osteopathie in het Integraal Medisch Centrum ligt meestal laag, gemiddeld 4 – 6 consulten. Door onze unieke manier van onderzoeken en behandelen kunnen we vaak volstaan met één behandeling per 3-6 weken.

Osteopaten in het Integraal Medisch Centrum Amsterdam:

  • Andreas Frazl D.O.
  • Ton van Loosbroek, van D.O.
  • Robert Muts D.O.
  • Paula Vasconcelos D.O.
  • Paul Janssens D.O.
  • Paul Phillips D.O.
  • Peter Smeenk D.O.
  • Lisette Bruning D.O.

 

Osteo-Meester-Gilde onder supervisie van Robert Muts:

  • Ralph Janssen Daalen D.O.
  • Devin de Winter D.O.

Sinds 2019 begeleidt ik een Meester Gilde (Masterclass). In het Meester-Gilde zitten, door mij uitgezochte osteopaten en mesologen. Zij zijn afgestudeerd en werken reeds in de praktijk IMC. Het Meester-Gilde betekend dat zij zelfstandig werken, met een extra supervisie van mijn kant. Dit om mijn ervaring, expertise en kennis door te geven, gebaseerd op het aloude ambachtelijke gilde met meester-gezel. Osteopathie en Mesologie zijn immers ambachtelijke beroepen.
In de praktijk betekend dit dat er ruimte komt in de agenda; mijn wachtlijst is momenteel meer dan 12 maanden. Binnen de Meester-Gilde hebben we veelvuldig overleg en kan ik kort bij een consult bij geroepen worden, om een snelle scan c.q. expertise in te zetten.
Wij gaan er vanuit dat hiermee de voortgang, kennis, deskundigheid en aandacht ruimte krijgen om te groeien en evolutionair te ont-wikkelen.

Robert Muts D.O. / D.M. / MSC