Het onderzoek en de behandeling zijn binnen het IMC voornamelijk gericht op het mesoderm. Het mesoderm wordt gevormd door het bindweefsel, de bloedvaten, de tussencelruimte, de voor het evenwicht verantwoordelijke organen, etc.

Het mesoderm (60% van het lichaam) vormt in het menselijk organisme een communicatienetwerk, gericht op de handhaving van de homeostase (inwendig evenwicht) en de aanpassing van het organisme. Het zelfregulerend mechanisme,  waardoor de mens in staat is de ziekte te overwinnen, is gezeteld in het mesoderm. Feitelijk worden alle verrichtingen van de mens gereguleerd door het mesodermaal  weefsel.

In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. De prikkel kan van buiten komen. De reactie op de prikkel in het mesoderm is bepalend voor het evenwicht (gezond of ziek). Faalt de reactie, dan ontstaat een (chronische) ziekte, die zich uit met individuele symptomen.