Cryptorchisme (indalen testis)

Cryptorchisme (indalen testis)

soorten cryptorchismeWat is het?

Cryptorchisme is het niet indalen van de testis bij kleine jongens. Een klein onderzoek bij College Sutherland toonde een resultaat van 60% met Osteopathie. Als de testikels wel aanwezig zijn, kunnen de testikels later indalen, mits er geen hernia (liesbreuk) of blokkering de weg tot afdalen verhinderd. Vroegtijdige behandeling verdient aanbeveling, omdat de testikels, als ze te lang in de buik blijven, later misschien geen normaal sperma produceren en omdat er mogelijk maligniteit (gezwellen) kunnen ontstaan.

 

Hoe te herkennen?

Normaal gesproken wordt bij ieder pasgeboren jongetje de testis gecontroleerd of zij in de balzak ingedaald zijn. Je kunt dit ook zelf controleren door voorzichtig in de balzak te knijpen, links en rechts hoort een ‘harde’ bal voelbaar te zijn.

 

Reguliere Geneeskunde:

De arts behandelt cryptorchisme met hormonen. Het is bekend dat een van de factoren voor het indalen het hormoon testosteron is. Via medicijnen of een spray wordt het hormoon toegediend. Dit heeft echter ook bijverschijnselen, waardoor hormonale stoornissen kunnen optreden. Heeft de hormonale behandeling geen succes dan is chirurgische behandeling aangewezen.

 

Het ánders kijken van het IMC

De osteopathie is bij uitstek de vorm van geneeskunde die het indalen van de testis langs natuurlijke weg kan bevorderen. De osteopaat zoekt de achtergebleven testis in de buik, hij kent hiervoor de normale embryologische weg die de testis afleggen. Vervolgens bevrijdt hij de structuren die het indalen belemmeren en vaak na zes tot tien weken daalt de testis reeds in. De ingreep is niet pijnlijk. Wel is een zo vroeg mogelijke behandeling gewenst.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over testis.

Wat kan het IMC?

cryptorchisme is goed te behandelen met osteopathieDe osteopathische behandeling Normaal gesproken zijn bij niet al te grote ziekten of aandoeningen drie tot zes behandelingen nodig om een blijvend resultaat te boeken. De duur van één behandeling in het Integraal Medisch Centrum varieert van één tot twee uur. De afstand tussen de verschillende behandelingen bedraagt meestal vier tot acht weken. De kosten voor een behandeling zijn in het IMC op te vragen en terug te vinden op onze Website op het internet: www.imc.cistron.nl. Vele verzekeringen vergoeden de behandelingen van osteopaten, vermits zij geregistreerd zijn bij het Nederlands Register voor Osteopathie NRO. In het gebouw van het Integraal Medisch Centrum is tevens de opleiding voor Osteopathie gevestigd: het College voor Osteopathische Geneeskunde Sutherland. Hierdoor gaan onderwijs en praktijk hand in hand bij de behandeling.

De achtergebleven testis is met zachte en verfijnde palpatie in de buik te voelen, door de belemmeringen op te heffen komt de weg vrij en kan de testis normaal indalen