Testis

Testis

Wat is het?

verschillende aandoeningen van de testisEr zijn verschillende testisaandoeningen. Bij mechanische problemen kan osteopathie in het IMC van nut zijn.

Van de testisaandoeningen is de hydrokele testis (waterbreuk) de meest voorkomende aandoening. Bij jonge kinderen (5 op de 1000) is het meestal aangeboren en verdwijnt het spontaan, bij ouderen (3 op de 1000) is de oorzaak meestal onbekend en is chirurgisch ingrijpen vaak noodzakelijk .

Epididymitis (bijbalontsteking), orchitis, torsio-testis en andere aandoeningen zijn meestal het terrein van de reguliere geneeskunde.

Cryptorchisme (niet ingedaalde testis): Een studie uit 2005 toonde significante verbetering aan na osteopathische behandelingen. Bij ongeveer 2-3% van de jongens zijn direct na de geboorte één of beide zaadballen nog niet ingedaald in de balzak, cryptorchisme. Vaak treedt alsnog een spontane indaling op gedurende het eerste levensjaar.

variocele van de testisEen niet-ingedaalde zaadbal kan soms succesvol worden geopereerd. Bij deze operatie wordt de zaadbal in de balzak gebracht en vastgezet. Nog onduidelijk is of een vroegtijdige operatie de vruchtbaarheidskansen later vergroot.

De meest ideale leeftijd daarvoor was lang het tweede levensjaar, maar zijn nu aanwijzingen dat de leeftijd van 6 tot 12 maanden het beste moment is.

Zie ook Cryptorchisme.

 

Het ánders kijken van het IMC

Zowel een breuk als een torsie, als cryptorchisme ‘ontstaan’ niet spontaan, maar er zijn altijd aanleidingen voor. Zowel de anatomie als de embryologische ontwikkeling zijn complex en daar kan een blokkade, verkleving, draaiing ontstaan. De osteopathie is bekwaam deze problemen op te sporen en te behandelen.

 

Wat kan het IMC?

Aangetekend dient te worden dat met name de osteopathie goede diensten kan bewijzen bij de mechanische aspecten van deze aandoeningen. Dit geldt ook bij cryptorchisme, het niet indalen van de testis., er zijn duidelijke aanwijzingen voor succesvolle behandelingen, nader onderzoek is in gang.

Lees ook bij de Kennisbank van het IMC: over cryptorchisme.