Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Wat is het?

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een complexe, chronische aandoening met vele uitingsvormen. Insuline speelt een belangrijke rol en men spreekt van insulineafhankelijke diabetes mellitus (type I) en niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus (type II). Bij kinderen zou er sprake zijn van een virusinfectie, bij volwassenen van auto immuunprocessen. Veel type-II-patiënten worden bij toeval ontdekt in het kader van een algemeen onderzoek.

De frequentie van vóórkomen stijgt echter de laatste  jaren snel. De oorzaken zijn slechts ten dele opgehelderd.

De reguliere behandeling bestaat bij type-I-patiënten uit toedienen van insuline, onder controle van een internist. Bij type-II-patiënten wordt een medicatie ingesteld, waarbij rekening gehouden dient te worden met het veelvuldig voorkomen van complicaties ten gevolge van diabetes mellitus.


Het ánders kijken van het IMC

Binnen het Integraal Medisch Centrum besteden we veel aandacht besteed aan de volwaardige voeding bij diabetes. Als predisponerende factoren noemen we onder meer koolhydraten met een hoog glycaemische index (witmeel en dergelijke), geraffineerde suikers en verzadigde vetten.

Binnen de Mesologie zijn vele kruiden bekend die van toepassing kunnen zijn bij de behandeling van diabetes. We richten onze aandacht ook op de rol die de lever speelt bij het ontstaan van pancreas-aandoeningen. Met name de kruidengeneeskunde kent gerichte preparaten voor de behandeling van diabetes.Wat kan het IMC?

Binnen de Mesologie bestaan verschillende medicamenten die gericht zijn op de klinische behandeling van diabetes; daarnaast besteden we aandacht aan de preventie van de mogelijke complicaties.

De Meso-Voedings-Coach is bij uitstek geschikt voor voorlichting over voeding en om het voedingspatroon aan te passen op het individu. Een algemeen Diabetes-Dieet werkt maar ten dele, ieder mens is verschillend.

De osteopathie richt zich ook op de cruciale rol die de pancreas speelt in de harmonie van alle buikorganen. Zeker wanneer zich voorafgaand aan de diabetes darmproblemen hebben voorgedaan, kan een osteopathische behandeling van de alvleesklier een zinvolle hulp bieden.

Psychotherapie, met name de PRI kan ingezet worden bij hardnekkige verslavingen.

 

In de praktijk is gebleken dat bij vele type-II-patiënten de oorzaak van de diabetes niet zozeer in de afgifte van insuline is gelegen, maar in de hormonen die tevens een rol spelen in de bloedsuikerregulatie, zoals glucagon, cortisol, adrenaline en somatostatine. Binnen het IMC zijn we werkzaam om een speciaal team, gericht op Diabetes, op te richten.

 

 

Kijk ook naar het Webinar-08 van het IMC over Diabetes Mellitus en Webinar 17 over Suiker de stille sluiper.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over koolhydraatarm eten, darmflora (microbioom), Prikkelbaar Darm-Syndroom.

Lees ook de Column van het IMC: Ánders kijken …. de intolerantie van ons voedingsgedrag.

 

 

Casus: suikerziekte of ziek van suiker?

Patiënte, 64 jaar, Diabetes type II, gebruik metformine en insuline. Veel last van de bijwerkingen, zoals diarree en misselijkheid, wazig zien, metaalsmaak in de mond. De diabetes bestaat al 10 jaar, evenals de bijwerkingen van de medicatie. In overleg besloten de voeding aan te passen: granenvrij, suikervrij en lactosevrij. Gecombineerd met natuurlijke medicatie gericht op de talloze hormonen die de bloedsuiker reguleren en dat zijn er nogal wat. Vaak kijkt men enkel naar de twee hormonen van de alvleesklier, insuline en glucagon, maar er zijn veel meer stoffen die de bloedsuikerspiegel reguleren. Geraffineerde suikers, witte granen en lactose zijn allemaal snelle suikers, dat wil zeggen dat zij de bloedsuikerspiegel snel verhogen. Hierdoor wordt al snel de hele cascade van bloedsuikerregulatie ontregeld. Het dieet, de medicatie en gezond verstand hebben binnen een jaar goed resultaat: geen metformine en insuline meer nodig, geen bijwerkingen meer, gewichtsafname en bovenal een veel prettiger leven.