Epilepsie

Epilepsie

Wat is het?

Zenuwoverdracht en epilepsie

Illustratie van een synaps: de prikkeloverdracht van een neuron (zenuwcel).

Epilepsie is geen ziekte maar een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen die recidiverend, aanvalsgewijs optreden, zoals: bewustzijnsstoornissen, onwillekeurige bewegingen en gedragsveranderingen. De oorzaak is meestal onbekend. Aanvallen kunnen worden uitgelokt door infecties, koorts, traumata en intoxicatie (medicamenten!).

Mesologie & Osteopathie kunnen als een aanvullende therapie beschouwd worden.

 

Het ánders kijken van het IMC

Er zijn veel valkuilen bij de diagnostiek, waardoor nogal eens ten onrechte een epilepsie-medicatie wordt ingezet. Het aantal met epilepsie bekende patiënten ligt rond de 5 per 1.000 mannen/vrouwen. De continue medicamenteuze behandeling is gericht op het voorkomen van nieuwe aanvallen.

Convulsies, ook wel stuipen genoemd, zijn eenmalige epileptische manifestaties. Ze komen vooral voor bij kleine kinderen, uitgelokt door hoge koorts. Convulsies zijn nogal eens verward met epilepsie, waardoor een onnodige medicatie wordt ingezet.

 

Wat kan het IMC?

Zowel de Mesologie als de Osteopathie kunnen als aanvullende therapie beschouwd worden. Het verdient aanbeveling om onder begeleiding de reguliere medicatie te stoppen als de patiënt gedurende langere tijd aanvalsvrij is geweest. Beide therapievormen kunnen tevens de bijwerkingen van de medicatie (lever) beperken. Onderzoek naar volwaardige voeding en voedingsintoleranties staat op dit moment nog in de kinderschoenen.