Heupdysplasie

Heupdysplasie

Röntgenfoto heupdysplasie

Wat is het?

Het heupgewricht bestaat uit een heupkop en een heupkom. Onder normale omstandigheden staat de kop stabiel in het midden van de kom en is de kom voldoende diep. Bij heupdysplasie is de verhouding tussen kop en kom verstoord. Het kommetje is niet diep genoeg. De heupkop kan daardoor verschuiven in de kom en (gedeeltelijk) in en uit de kom glijden. Bij congenitale heupdysplasie is vroegtijdige vaststelling van groot belang (proef van Ortolani), waarna röntgendiagnostiek of echografie uitsluitsel kan geven.

De oorzaak van heupdysplasie is niet precies bekend. Waarschijnlijk is het een combinatie van slapte van de banden en positie van de heup in de baarmoeder en na de geboorte. Bij meisjes is de kans vier keer groter; dit komt door de aanleg van de organen in het bekken. Verder heeft de ligging in de baarmoeder iets met het ontstaan van heupdysplasie te maken en de ruimte die de baarmoeder heeft. Kinderen die in stuitligging hebben gelegen hebben een grotere kans en eerstgeborenen (omdat zij over het algemeen minder bewegingsruimte in de baarmoeder hebben).

Heupdysplasie is over het algemeen goed te behandelen. Er zijn wel verschillen in het gemak waarmee dit lukt. In milde gevallen bestaat de behandeling veelal uit een afwachtend beleid, waarbij de ontwikkeling van de heupjes slechts in de gaten wordt gehouden met een echo van de heupjes. Indien de heupdysplasie ernstiger is wordt veelal gestart met een spreidbehandeling. Het doel van de behandeling is ervoor te zorgen dat de heup weer stabiel midden in de kom komt te staan. Dit lukt het beste met de heupjes in spreidstand. Door de druk van de kop in het kommetje ontstaat een groeiprikkel die de ontwikkeling van het kommetje stimuleert.

 

Het ánders kijken van het IMC

De aanleg van de heup (kop en kom) vindt normaal gesproken plaats in de embryonale periode. Een blokkade in het bekken is meestal de oorzaak van de verminderde aanleg. Wij kijken naar al de oorzakelijke verbanden. Een kind is met de geboorte nog lang niet af en de ontwikkeling gaat nog minstens twee jaar verder. Tijd genoeg om te kijken of de normale aanleg alsnog plaats kan vinden, wanneer de oorzakelijke factoren weg genomen zijn.

 

Wat kan het IMC?

Osteopathische behandeling, al dan niet gecombineerd met orthomoleculaire geneeskunde, kan duidelijke resultaten opleveren bij de behandeling van heupdysplasie. Naast de structuren van het bewegingsapparaat rondom het heupgewricht zal aandacht besteed worden aan de abdominale en bekkenorganen met het oog op de doorbloeding.

Mocht het toch tot een operatie komen, dan kan de osteopathie prima helpen om alle systemen van de heupen en het bekken weer op elkaar af te stemmen.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over gewrichtsklachten.

 

Kijk ook naar het Webinar-19 van het IMC: over gewrichtsklachten.