Hooikoorts (Allergische rhinitis)

Hooikoorts (Allergische rhinitis)

Wat is het?

Patiënten met hooikoorts krijgen in de lente en vroege zomer klachten van jeuk en waterige afscheiding van ogen en neus, neusverstopping, niesbuien, kriebel in de keel en een vol gevoel in het hoofd. Hooikoorts berust meestal op een door IgE-antistoffen bepaalde type-1-allergie voor grassen, pollen en stuifmeel; de vrijgekomen histamine veroorzaakt de klachten.

Een radio-allergo-sorbent test (RAST) kan specifieke allergenen aantonen. Vaak wordt ook de huisstofmijt als allergeen aangeduid.

Zeker 40-50 op de 1.000 personen, met name op jongvolwassen leeftijd, hebben last van hooikoorts en het aantal stijgt de laatste jaren schrikbarend. De reguliere behandeling bestaat uit het toedienen van antihistaminica en soms corticoïden. Vijftien tot twintig jaar na het begin van de klachten is het ziektebeeld vrijwel uitgedoofd, maar het is wel een lange periode voor deze klachten.

 

Het ánders kijken van het IMC

Binnen het IMC wordt vooral aandacht geschonken aan de darmflora. Bij een optimaal functionerende darmflora en het bijbehorende lymfatische weefsel komen de hooikoortsklachten niet of nauwelijks voor. Het lijkt er tevens op dat borstvoeding een beschermende, primair preventieve werking heeft op het optreden van type-1-allergieën.

‘De longen zijn de luidsprekers van de darm’ is bij vele (allergische) luchtwegaandoeningen van toepassing.

 

Wat kan het IMC?

Binnen de Mesologie (fytotherapie, orthomoleculaire geneeskunde, homeopathie) zijn gerichte, maar individueel werkzame medicamenten  bekend. Hierover zijn dubbelblind bewezen werkzame medicamenten bij allergie bekend. Ook hierbij geldt dat de toepassing zeer individueel gericht dient te zijn.

De Mesologie biedt enerzijds de mogelijkheid om verschillende allergenen op te sporen en deze te vermijden; anderzijds kan gekeken worden naar de reactie van het lichaam op verschillende allergenen. Het is per slot van rekening vreemd dat sommige mensen allergisch reageren op de alom voorkomende huisstofmijt en zelfs op de eigen huidschilfers.

 

Casus: Hooikoorts nadert in de lente

Na een lange winter staat de lente op uitbarsten. In de lente komen de pollen (stuifmeel) vrij wanneer de bomen, grassen en andere planten gaan bloeien. Hooikoorts is een overreactie op deze pollen. De overreactie wordt veroorzaakt doordat het afweersysteem al in een overdrive functioneert. Normaal kan de afweer van de mens de aanwezigheid van pollen prima verwerken.

Ofwel die pollen die in je afweeremmer komen, worden verwerkt door het immuunsysteem van je bindweefsel. Wanneer deze emmer al (gedeeltelijk) vol is, volgt een overreactie: een pollenallergie. Dit kan lijden tot de volgende klachten: jeukende of kriebelende neus en neus-keelholte, niesbuien, verstopte neus, loopneus, kriebelhoest, branderige slijmvliezen, tranende soms bloeddoorlopen ogen en soms lichte benauwdheid. Bijkomende verschijnselen kunnen zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, ontstekingen van de bijholtes en keelontsteking.

Zorg dat je emmer leeg is voordat de pollen komen. Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het vullen van de emmer.