Huilbaby

Huilbaby

huilbaby in de handen van de moeder

Wat is het?

We noemen een kind een huilbaby als de baby met 3x3x3: ten minste drie uur op een dag, drie dagen per week, drie weken achter elkaar, huilen. Of als de ouders het huilen van hun kind als problematisch ervaren. We kijken naar de oorzaken, we hebben in het Kinder-IMC veel ervaring met osteopathie en mesologie.

Vaak slapen huilbaby’s kort en drinken onregelmatig, met kleine beetjes. Ze kunnen moeilijk tot rust komen, maaien met armen en benen, maken zich heel boos en zijn ontroostbaar. Daardoor raken ze oververmoeid, net als hun ouders, door de gebroken nachten. U belandt als het ware samen in een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken lijkt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij de meeste huilbaby’s (meer dan 95 procent) geen regulier lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Als er bij standaard lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden worden gevonden, is verder (laboratorium)onderzoek dan ook niet nodig.

 

Het ánders kijken van het IMC

Een baby heeft maar één mogelijkheid om datgene wat hem dwars zit in zijn lichaampje duidelijk te maken: huilen. Huilbaby’s kunnen door een osteopaat vaak goed behandeld worden. De invloed van de geboorte op de schedel, blokkades in de nek en wervelkolom kunnen ervoor zorgen dat een baby zich niet prettig voelt. Maar ook het onvolledig op gang komen van het darmsysteem kan hieraan debet zijn.

behandeling huilbaby met osteopathieZwangerschap:
  • Sommige problemen bij kinderen ontstaan al in de baarmoeder of tijdens de geboorte. Een nauw geboortekanaal, een stug bekken of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de beweeglijkheid van de schedel beïnvloeden. Dit kan later aanleiding geven tot groeistoornissen, motorische achterstand, onrust en andere klachten. De oorzaak van overmatig huilen is niet altijd even duidelijk. Mogelijk speelt een nog niet goed ontwikkeld en functionerend darmsysteem daarbij een rol (bijvoorbeeld: verhoogde darmdoorlaatbaarheid) of voedselallergie, gedragsfactoren, druk van de geboorte op de schedel, blokkades in bekken en wervelkolom, etc.
Voorkeurshouding:
  • Ook kan het overmatig huilen gepaard gaan met een voorkeurshouding van het hoofd, een scheefstand van de nek (torticollis), een kromme rug (scoliose) of bewegingsbeperkingen van de heupen (allemaal tekenen van het KISS-syndroom). Soms verloopt de bevalling anders dan verwacht (gebruik van zuignap, forceps, langdurig verblijf in het geboortekanaal, zeer snelle geboorte of keizersnede) en is de baby daardoor niet in staat deze natuurlijke compensaties zelf te herstellen.
Maagreflux:
  • In deze fase van de ontwikkeling liggen baby’s nog het grootste deel van de dag en is de maagingang nog niet goed gesloten. Dit kan leiden tot (verborgen) reflux. De maaginhoud komt in de slokdarm terecht en veroorzaakt een brandende pijn. De baby heeft hier last van en kan dan onophoudelijk blijven huilen. Een behandeling bij de osteopaat kan baat hebben doordat ze de spanning rondom het middenrif verminderen waardoor de maagingang beter sluit en er minder makkelijk maagzuur kan teruglopen naar de slokdarm waardoor de pijn en het huilen minder worden.
Schedel:
  • Een afgeplatte schedel van de baby kan het gevolg zijn van een voorkeurshouding. De baby heeft de neiging om met het hoofdje of het hele lichaam dezelfde richting op te draaien/kijken/liggen omdat de spieren hier verkrampt zijn. Dat heeft invloed op de zenuwen van de spijsverteringsorganen. Dit kan ontstaan doordat er tijdens de bevalling bijvoorbeeld te veel spanning ontstaan is op de wervelkolom, wat de beweging van het hoofd naar de andere richting belemmert.
Darmkrampen:
  • Huilen ten gevolge van darmkrampen is herkenbaar aan het rood aanlopen van het gezicht, een gefronst voorhoofd en opgetrokken benen. De baby begint vervolgens te krijsen. De aanvallen duren enkele minuten en herhalen zich. Tijdens de aanvallen is de baby ontroostbaar. Aan luide darmgeluiden is te merken dat het om krampen gaat.
Boeren:
  • Ook het niet goed boeren (wat aanleiding kan geven om onvoldoende te drinken) kan darmkrampen veroorzaken omdat de lucht die in de maag zit, naar de darmen gaat. Hierdoor kan de baby 1 tot 1.5 uur na de voeding plots heftig en voor de ouders vaak onverklaarbaar beginnen krijsen. Instructies betreffende het beter laten boeren kunnen dan helpen.
Voeding: 
  • Soms is het ook raadzaam om te kijken of het eten goed verdragen wordt. Kindjes die voortdurend verkouden zijn, een lage weerstand hebben, niet goed aankomen in gewicht, huidproblemen (eczeem, etc. …) vertonen, reageren vaak niet goed op bijvoorbeeld lactose of koemelkeiwitten, gluten etc. .

 

Wat kan het IMC?

huilbaby spelend behandelenDe osteopaat gaat kijken wat de oorzaak daarvan is; darmkrampjes, overprikkeld, maagzuur of misschien een combinatie van factoren. De osteopaat en de mesoloog van het Kinder-IMC leggen uit wat hij/zij gaat doen.

Een osteopaat kan huilbaby’s goed behandelen door middel van zachte technieken. Door behandeling van minder beweeglijke gebieden zorgt de osteopaat ervoor dat de beweeglijkheid van de weefsels toeneemt, het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt en het systeem zich beter kan ontwikkelen. Het kindje wordt hierdoor rustiger en tevreden.

Daarom kan het zinvol zijn om elke baby kort na de bevalling te laten onderzoeken en behandelen door een osteopaat. In deze periode kan men de stress en spanningen gemakkelijker ongedaan maken. Hoe langer men wacht, hoe langer de aanwezige spanningen blijven voortbestaan, hoe moeilijker het lichaam deze loslaat. Meestal is na 1 behandeling al duidelijk te beoordelen of de behandeling aanslaat.

Voeding is tevens een belangrijk aspect; niet iedereen kan alles verdragen en zeker een baby niet. Mesologie is bij uitstek de manier om de voeding uit te zoeken, zowel van het kind, als van de moeder (borstvoeding).

 

Kijk ook verder naar ons speciale Kinder-IMC: https://integraalmedischcentrum.nl/over-het-imc/kinder-imc/

Casus: Onrustige Baby

17 maanden oude baby, sinds de geboorte, onrustig, huilerig, gespannen. De bevalling verliep snel maar probleemloos, wel wilde hij zijn ruggetje overstrekken. Hij jammert heel veel, aandacht helpt, zoekt steeds iets nieuws om te doen. Behandeld aan de achterhoofd-nek overgang (groeikernen occiput). Direct na de behandeling zat hij twee uur rustig in de auto. Sindsdien een wereld van verschil; het is een rustige en blije baby.

 

Casus: tranen met tuiten

Regelmatig verschijnt in de media het bericht dat huilbaby’s medisch gezien niets mankeren. In 2005 werden 88 baby’s opgenomen en bleken na enkele dagen ‘normaal’ te functioneren. Enkelen hadden een koemelkallergie of luchtweginfectie. Aangezien er medisch niets te vinden is, moet het aan de spanning van de ouders liggen, concludeerden de onderzoekers. Een dilemma in de geneeskunde: medische afwijkingen kunnen pas aangetoond worden als de norm is vastgesteld, maar wie stelt deze norm vast? “Als men ‘medisch’ niets vindt, dan zit het tussen de oren”, is een vaak gehoorde klacht van patiënten, terwijl het probleem eigenlijk tussen de oren van de medici zit. Een kind huilt niet voor niets. Wanneer zelfs pasgeborenen niet meer vertrouwd worden in hun primaire uitingen, slaan we geneeskundig zowel de spijker niet op zijn kop als ook de plank volledig mis.

Een aantal problemen bij kinderen kan ontstaan tijdens de geboorte. Een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de ontwikkeling van de baby nadelig beïnvloeden. Veelvuldig huilen bij baby’s kan liggen aan een probleem in de schedelbasis, de darmen, de wervelkolom of de vertering van moeder/koemelk en nog veel meer (individuele) problemen. Het kind kan hierdoor overgevoelig reageren en veel huilen. Bij kinderen met veel klachten kan osteopathie een veilige weg zijn om deze problemen te verhelpen en/of te voorkomen. De handen van een osteopaat zijn zacht, zo zacht zelfs, dat baby’s kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig behandelingen ondergingen, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal beter in evenwicht functioneren. Langdurig onderzoek toont aan dat ze tevens tot betere leerprestaties kwamen, zowel op sociaal als op intellectueel niveau.