Oorontsteking (Otitis Media)

Oorontsteking (Otitis Media)

Wat is het?

kijken in het oor (hond) bij een (Midden-) Oorontsteking (Otitis Media)

Bij otitis media (Midden Oorontsteking) met effusie (OME) is er sprake van ophoping van sereus, taai, soms gelig vocht in de trommelholte. Het is goed te behandelen. De symptomen zijn een verstopt gevoel, oorsuizen al of niet met pijn.

Bij jonge kinderen komt deze aandoening steeds vaker voor, 20-30% van alle 2-4-jarigen. In de eerste zeven levensjaren maken vier van de vijf kinderen minstens eenmaal een otitis media met effusie door. De chronische vorm komt bij alle leeftijden met ongeveer 8 op de 1000 voor.

Vaak bestaat een klassieke behandeling uit het plaatsen van beluchtingsbuisjes, maar het is zeer de vraag of dit effectief is. Therapie op oudere leeftijd wordt nogal eens onderschat; er is kans op complicaties als sclerose van de gehoorbeentjes en facialisparese.

 

Het ánders kijken van het IMC

Het binnenoor maakt weliswaar deel uit van het hoofd, maar oorontstekingen in dit gebied komen veelal voort uit de darmen.

 

Wat kan het IMC?

Vanuit het IMC wordt aandacht besteed aan de darmen (predispositie voor verstopping van de buis van Eustachius), waarbij het vaststellen van voedingsintoleranties vooropstaat (eliminatiediëten, Mesologie). Vanuit de osteopathie bestaat er een behandeling van het cranium, met speciale aandacht voor de sinussen, buis van Eustachius, binnenoor en de vascularisatie van deze gebieden.

 

Kijk ook naar het Webinar-26 van het IMC over Tinnitus & Hyperacusis: en de werking van het oor.

Kijk ook naar het Webinar-06 van het IMC over Allergie & Intolerantie en Webinar-04 over Buikbrein en Darmflora.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over allergie & intolerantie.