Wat is homeopathie?

Homeopathie is een holistische geneeswijze waarbij gebruik gemaakt wordt van homeopathische geneesmiddelen. Doel van een homeopathische behandeling is het zelfgenezend vermogen van de mens op een natuurlijke manier te stimuleren. Bij een gezond stromende vitaliteit zullen veel klachten zonder hulp van buiten door het lichaam opgelost kunnen worden. Wanneer het organisme echter uit balans raakt en niet meer op eigen kracht herstelt kan homeopathie uitkomst bieden.

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755 – 1843). Hij begon de homeopathie te ontwikkelen toen de geneeskunde nog in de kinderschoenen
stond. In de loop van ruim twee eeuwen heeft de homeopathie zich bewezen als een wereldwijd toegepaste natuurlijke geneeswijze.

Belangrijke uitgangspunten waarop homeopathie is gebaseerd:
● Gelijksoortigheid
● Gebruik maken van gepotentieerde middelen
● Behandeling van de hele mens

Gelijksoortigheid betekent dat er een match moet zijn tussen enerzijds de kenmerken van een homeopathisch middel zoals beschreven in de homeopathische literatuur en anderzijds de symptomen die een patiënt laat zien. Het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Hiervoor is een uitgebreide anamnese nodig waarbij nauwkeurig de individuele ervaring van de klachten in kaart wordt gebracht.

Homeopathische middelen zijn gepotentieerd. Dit betekent dat bij het bereiden van een homeopathisch middel de natuurlijke uitgangsstof (meestal plant, dier of mineraal) wordt verwreven, in water opgelost en vervolgens stapsgewijs verdund en hierbij krachtig geschud. Bij homeopathische middelen gaat het niet zozeer om de materiële verdunning, maar eerder om de eigenschappen of zo je wilt de informatie van de oerstof die tijdens het verdunnen en schudden wordt doorgegeven aan het water. Kennelijk heeft water het vermogen informatie aan zich te binden. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in publicaties van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto. Om de werking van homeopathie te begrijpen is het niet onbelangrijk je te realiseren dat het menselijk lichaam voor ongeveer de helft uit water bestaat.

Er is veel wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van homeopathie. Een goed voorbeeld is het onderzoek Homeopathy in Healthcare​ van Bornhöft en Matthiessen op basis waarvan de homeopathie in Zwitserland werd opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor een uitgebreid overzicht van onderzoek naar homeopathie kun je kijken op  www.homeopathie.nl​ of op deze ​Position Paper​ van de Hahnemann Apotheek over wetenschappelijke studies naar homeopathie.

Werkwijze homeopathie

Homeopathie is holistisch, dit betekent dat de behandeling gericht is op de hele mens. Een homeopaat richt zich op genezing van binnenuit en niet op het onderdrukken van een bepaalde klacht. Immers, een klacht kan ook beschouwd worden als een signaal van onbalans op een dieper niveau in het organisme. Bij homeopathie wordt gekeken naar het reactiepatroon van deze mens op diverse niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel). Vervolgens wordt het middel geselecteerd dat een match heeft met dit reactiepatroon. Homeopathie is dus vooral maatwerk. Het organisme herkent de prikkel van het middel waardoor de levenskracht weer kan stromen.

Bij benadering zijn er inmiddels zo’n 5000 middelen waar een homeopaat een keuze uit kan maken. Sommige zijn uitgebreid beschreven in de homeopathische literatuur, andere zijn nog minder bekend, wat overigens niets hoeft te zeggen over de werkzaamheid mits het beeld maar past bij de persoon die het middel krijgt voorgeschreven.

Omdat homeopathie gericht is op de hele mens wordt tijdens een behandelsessie naast de individuele beleving van de klacht ook het verdere reactiepatroon besproken. Denk bijvoorbeeld aan energieniveau, slaap, voeding, spijsvertering, temperatuur, transpiratie, maar ook het reactiepatroon wat ruimer bezien en over een langere periode. Een gesprek over jeugd, opvoeding, levensloop, relatie, werk, toekomstverwachting etc.geeft informatie over hoe iemand in het leven staat. Iedere mens is anders. Juist de individuele beleving en de gevoelservaring geven de doorslag bij de keuze voor een passend middel.

Afspraak en kosten homeopathie

Voor een homeopathisch consult kun je een afspraak maken via de balie van het Integraal Medisch Centrum of via ​homeopaatalkmaar@gmail.com

Het aantal consulten dat nodig is voor een succesvolle behandeling varieert en hangt onder meer af van de ernst van de klacht en ook van periode waarin de klacht al bestaat. Gemiddeld neemt een homeopathische behandeling 4 tot 6 consulten in beslag. Bij het uitblijven van verbetering wordt verwezen naar een andere discipline.

Consulttarief eerste consult en vervolgconsulten: 98,00 euro. Voor een half consult wordt 50,00 euro in rekening gebracht. Bij de consultprijs inbegrepen zijn administratieve handelingen en de tijd die na het consult nodig is voor het analyseren en uitwerken van de informatie. De kosten voor het homeopathische middel en eventuele voedingssupplementen vallen niet onder het consulttarief en worden door de apotheek in rekening gebracht.

Vergoeding homeopathie

Afhankelijk van je zorgverzekering worden de consultkosten bij een NVKH en RBCZ geregistreerde homeopaat door veel verzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, raadpleeg je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar. Voor een overzicht van de vergoeding voor homeopathie door zorgverzekeraars klik​ hier.