Wat is tinnitus?

De term ‘tinnitus’ staat voor hinderlijke geluiden van binnenuit die niet te negeren zijn. Iemand met tinnitus of oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, brommen en zoemen. Deze geluiden kunnen variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag, van continu tot af en toe en kunnen hoorbaar zijn in één oor of in beide oren.

Tinnitus kan lijden tot problemen zoals op het werk en/of in de sociale omgeving en hebben invloed op het welzijn. Naast de hinderlijke geluiden is ook vaak het gehoor verminderd, waardoor anderen minder goed te verstaan zijn. In feite is er geen geluid, want de waarneming van deze geluiden komt van binnenuit. De geluiden ontstaan doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen signalen doorgeven die in de hersenen de betekenis ‘geluid’ krijgen, zonder dat er geluiden zijn.

Hoe kan het IMC helpen?

In het kader van een multidisciplinaire samenwerking (o.a. osteopathie, kinesie, KNO-arts, etc.) organiseert het IMC, in samenwerking met ON-GEHOORD en Prof. B. Vinck., een behandelingstraject voor de tinnitus en hyperacusis patiënt. Dit traject heeft niet tot doel zich enkel te focussen op het symptoom – het geluid – en het onderdrukken van dit symptoom door o.a. het eenzijdig gebruik van ruisgeneratoren en psychofarmaca (antidepressiva ed.). Het doel van onze behandeling is echter wel om de oorzaak van het symptoom bloot te leggen, de patiënt inzicht te laten krijgen in zijn eigen functioneren, de effecten van het symptoom in al zijn dimensies aan te pakken en tenslotte de patiënt controle te geven over zijn leven.

Hoe ziet een traject eruit

Stap 1

U maakt een eerste afspraak voor een intake gesprek bij ON-GEHOORD. Deze consultatie bestaat uit een volledige en uitgebreide onderzoekssessie van 60 minuten waarbij u een luisterend oor en een volledig audiologisch onderzoek krijgt. Hierbij wordt uw tinnitus uitgemeten en u wordt volledig geïnformeerd over uw klacht. Indien uit dit onderzoek zou blijken dat een verdere behandeling is aangewezen, zal u een volledig zorgtraject op uw maat worden aangeboden dat u in het IMC kan volgen.

Maak een afspraak of mail je vragen naar tinnitus@imc-amsterdam.nl.

Stap 2

Een op maat gemaakt intensief behandeltraject van een week in het IMC ter Amsterdam. De hoeveelheid consulten per dag en de samenstelling van de therapeuten wordt individueel vastgelegd. Het geheel wordt op vrijdag afgesloten met een online consult met Prof. Bart Vinck.

Het doel van onze behandeling is de oorzaak van het symptoom bloot te leggen, de patiënt inzicht te laten krijgen in zijn eigen functioneren, de effecten van het symptoom in al zijn dimensies aan te pakken en tenslotte de patiënt terug controle te geven over zijn leven.

  • Krijg terug vertrouwen in uzelf en geef uw tinnitus of hyperacusis ene plaats.
  • Krijg een duidelijker beeld van uw tinnitus of hyperacusis en begrijp waarom die ontstaan.
  • Denk minder aan uw tinnitus.
  • Ga beter om met ‘voorheen storende’ geluiden.
  • Krijg steun en begrip voor uw problemen.
  • Leer hoe en wanneer uw oren te beschermen.
  • Functioneer beter in uw dagelijks leven.
  • Ga algemeen beter om met uw klacht.

Onze aanpak

Onze aanpak berust niet in de tinnitus klacht, maar de patiënt wordt begeleid naar een beter en aangenamer leven. Binnen het psychologische aspect van het klachtenpatroon, wordt door een klinisch psycholoog, cognitieve gedragstherapie aangeboden voor mensen met tinnitusklachten. Dit beoogt een positieve verandering teweeg te brengen in onze manier van denken en reageren tegenover tinnitus en zo ook de gevolgen van tinnitus. “Hoe meer spanning, hoe meer klachten men ervaart.” Hiermee wordt bereikt dat het negatieve effect van tinnitus op het welzijn en de levensstijl van de patiënt wordt verminderd. Voor de behandeling van tinnitus en/of hyperacousis is een specifiek zorgtraject opgesteld waarbij verschillende disciplines handelingen stellen. Elke therapievorm benadert de klacht dan vanuit een ander perspectief. Dit om een zo breed mogelijke aanpak te voorzien.

Oud symptoom, nieuwe visie

De klassieke misvatting met betrekking tot tinnitus is dat het ‘een ziekte’ is, waarvoor de patiënten ‘behandeld’ moeten worden. Na het consulteren van sociale media en vaak overweldigd door negatief gekleurde berichtgeving op het internet (‘leer ermee leven’) vatten veel patiënten de moeizame en langdurige tocht naar professionele hulp in de zorgsector aan.

Tinnitus is echter geen ziekte, maar een symptoom (zoals pijn), waarbij het lichaam ons als ‘bewoner’ van het eigen lichaam iets duidelijk wil maken. Tinnitus is de boodschap die achter het symptoom verborgen zit. Bij het prille ontstaan van de tinnitus probeert ons lichaam ons via het oorsuizen meestal te waarschuwen dat er iets misgaat met ons oor. En gelukkig verdwijnt dit waarschuwingssignaal bij de meeste mensen binnen enkele uren, dagen of weken.

Factoren die klachten verergeren

Voor de chronische tinnituspatiënt blijft de alarmbel echter rinkelen en wordt de sterkte van het waargenomen geluid niet enkel meer bepaald door de eventuele schade in het oor (verminderd gehoor), maar ook door een hele reeks andere factoren (op lichamelijk en psychisch vlak), die zich gaan verbinden met de klacht. Zo ervaren bijna alle patiënten die tijdens en na momenten van stress, angst, grote spanning en vermoeidheid de sterkte van het geluid erg toeneemt.

Na verloop van tijd verandert de boodschap van het lichaam aan zijn bewoner. Waar het aanvankelijk communiceerde ‘er is iets mis in het oor’, waarschuwt het lichaam de persoon met chronische en ernstige tinnitus nu ook dat er binnenin, op een breder vlak dan enkel het oor, ‘iets fout’ zit. En dat de interne spanningen, angst- en stresssymptomen dermate hoog oplopen dat de spreekwoordelijke rode lijn is overschreden.

Samenwerken met andere disciplines

Osteopathie

Binnen de osteopathie wordt een klacht steeds bekeken vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Er wordt gezocht naar welke parameters een bepalende rol hebben binnen het symptomatisch patroon van de patiënt. Een manuele behandeling wordt aangewend om een optimalisatie te bereiken van het functioneren van een bepaalde regio (of het gehele lichaam). In het geval van tinnitus of hyperacousis is het van belang dat alle factoren die een stressrespons van het lichaam faciliteren gekanaliseerd worden.

Fysiotherapie

Tijdens de consultaties fysiotherapie worden de lichamelijke parameters van uw klacht verder in detail bekeken. Naast een (eventuele) verderzetting van de manuele behandeling krijgt u specifieke oefeningen die u leren op welke manier u met de spanning binnen uw lichaam kan omgaan. Welke oefeningen kunnen helpen? Welke houdingen neemt u best aan? Waarop kan u zelf letten? U leert het daar.

 Ademhalings- en relexatietherapie

De ademhalings- en relaxatietherapie binnen het traject hebben tot doel de waakzaamheid ten aanzien van wat er gebeurt binnen het lichaam te verhogen. Er wordt naast relaxatie aangeleerd op welke manier de focus kan worden afgeleid van de werkelijke klachten. De lessen zijn zo opgebouwd dat eenieder hieraan kan deelnemen. Er worden eenvoudige yoga(-gelijkende) oefeningen en houdingen aangenomen.  Afwisselend worden ook ademhalingstechnieken overlopen en aangeleerd.

Psychologie – Cognitieve gedragstherapie

Binnen de psychologie (cognitieve gedragstherapie) gaat het erom de gedachten over tinnitus en de gevolgen ervan, te veranderen. Hoe meer stress, hoe meer last je hebt van de gons in je hoofd. Er moet dus worden geprobeerd zo min mogelijk spanning op te bouwen. Dit kan door onder andere te kijken of de gedachten die u over het oorsuizen hebt, corresponderen met het werkingsmechanisme van uw tinnitus/hyperacousis. Het doel is dus om veranderingen aan te brengen in de manier waarop de u reageert op uw tinnitus/hyperacousis in termen van perceptuele-, aandachts- en emotionele processen. Binnen het traject wordt aandacht gegeven aan de oorsprong, het verwerken en de omgang met het klachtenbeeld om zo het algemeen welzijn en de levenskwaliteit te verhogen.

Het team

Samira Amraui

Gesprekstherapeut


Ralph Janssen Daalen

Osteopaat


Lilian Korzilius

Ademtherapeut


Henk Petter

Psycholoog


Camilla Strziga

Fysiotherapeut


Devin de Winter

Mesoloog