Autisme

Autisme

jongen met het symbool voor autisme

Jongen houdt een gekleurde puzzel voor zijn gezicht; het symbool van World Autism Awareness. 

Wat is het?

Ongeveer één procent van de Nederlanders heeft autisme. Vaak spelen voeding en stofwisseling een belangrijke rol.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. Hierdoor werken de hersenen bij autisme anders dan bij andere mensen. Autisme uit zich op verschillende wijzen, maar over het algemeen treden problemen op bij sociale interactie, communicatie, gedrag en spel. Volgens de officiële diagnose moeten de kenmerken van autisme vóór het derde levensjaar aanwezig zijn. Autisme is niet altijd even stabiel. Het gedrag kan veranderen en het autisme kan in ernst toenemen of juist afnemen.

Autisme is niet te genezen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene kun je dus last hebben van autistische kenmerken. Klassiek autisme is één van de autismespectrumstoornissen (ASS). Andere autismespectrumstoornissen zijn onder andere het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Autisme wordt ook wel kernautisme of Kannersyndroom genoemd.

Als je autistisch bent, heb je vaak moeite met contact maken met anderen. Er zijn drie vlakken waarin je de kenmerken of symptomen van autisme kunt verdelen:

Sociaal gedrag.
 • Moeite hebben met het maken van oogcontact, maar ook veel staren.
 • Moeite met contact maken met andere mensen.
 • Afstand houden van andere mensen en het niet fijn vinden om aangeraakt te worden.
 • Weinig interesse in andere mensen tonen, je kunt je ook moeilijk in anderen inleven.
Communicatie.
 • Een beperkte woordenschat.
 • Vaak en lang over hetzelfde praten.
 • Zinnen of woorden steeds herhalen.
 • Moeilijk uit je woorden komen.
 • Moeite hebben om anderen te begrijpen.
 • Een achterstand in de ontwikkeling van gesproken taal.
Gebrek aan verbeelding en flexibiliteit.
 • Zichzelf herhalende trekjes of bewegingen maken.
 • Moeite hebben met (plotselinge) veranderingen en hier weerstand tegen bieden.
 • Veel dingen herhalen, dwangmatig handelen.

 

Het Asperger syndroom is een autismespectrumstoornis.

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, in het Nederlands is dit pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader omschreven. Bij PDD-NOS zijn er kenmerken van autisme aanwezig, maar niet genoeg om van autisme te spreken. Als je PDD-NOS hebt is er sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Pervasief betekent ‘doordringen’ in het Latijn. Bij pervasieve stoornissen dringen problemen door in verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind. Vooral in de sociale ontwikkeling treden beperkingen op.

 

Het ánders kijken van het IMC

We richten de behandeling van autisme niet enkel op het behandelen van symptomen, maar we gaan kijken naar de bouwstenen van het lichaam. Hierdoor blijkt het vaak mogelijk om met de klachten aan de slag te gaan door de stofwisseling te bevorderen. Het bieden van de juiste begeleiding en ondersteuning om deze stofwisseling zo optimaal mogelijk te laten functioneren, kan namelijk de sleutel zijn tot verlichting of zelfs het volledig laten verdwijnen van de klachten. Denk hierbij aan dieetvoorschriften, een eventueel beschadigd darmslijmvlies, een verminderde opname van essentiële stoffen om optimaal te kunnen functioneren.

Voeding kan dus zeker een balancerende factor zijn bij autisme-gerelateerde klachten. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat symptomen niet afleiden om te zoeken naar dieperliggende oorzaken. Het is namelijk goed mogelijk dat hersenen niet optimaal functioneren door gebrek aan de juiste voedingsstoffen.

Ánders kijken betekend ook dat we kijken naar de talenten en mogelijkheden, in plaats van naar de beperkingen.

 

Wat kan het IMC?

Binnen het IMC gaan we breed kijken naar het totale spectrum rondom autisme.

 • Mesologisch wordt de spijsvertering onderzocht, tekorten opgespoord en wordt er gekeken naar de juiste voeding voor de hersenen.
 • Osteopathisch kijken we hoe iemand ‘in zijn vel zit’ en daarmee halen we de belemmeringen weg.
 • Psychotherapeutisch kan verder geprobeerd worden om de problemen zoveel mogelijk te verminderen. Als je autistisch bent, kun je baat hebben bij veel structuur in je omgeving. De structuur geeft je houvast. Je kunt hierbij denken aan duidelijke dag- of weekplanning. Bij autisme heb je vaak moeite met verandering of plotselinge gebeurtenissen. Dus als je van tevoren weet wat er die dag of week allemaal moet gebeuren kun je je daarop voorbereiden.

 

Casus: Autisme en Leaky Gut

autisme en anders zijnKinderen met autisme (ASS) hebben heel vaak last van maagdarmklachten zoals buikpijn, opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en constipatie. Uit verschillende studies blijkt dat kinderen met autisme een verstoorde darmflora hebben. Zo ook een jongen van acht jaar; 2 jaar geleden in het IMC gekomen met buikklachten.

Behandeling van de darmflora en een streng bijna vegetarisch dieet en volstrekt geen hoog glycaemische koolhydraten (snelle suikers) hadden meervoudig resultaat; geen buikklachten meer, beter contact, beter op school én met behoud van de positieve eigenschappen van autisme; zijn eerlijkheid, recht door zee zijn en hoge intelligentie. Het heeft 2 jaar geduurd en zal hopelijk levenslang voortduren

De darmwand heeft een eigen zenuwstelsel met neuronen, neurotransmitters en neuropeptiden, verantwoordelijk voor de communicatie met de hersenen en de rest van het lichaam: het buikbrein. Nu nog een open buikbrein bij vele ouders, psychologen en doctoren.