Binnen het Integraal Medisch Centrum werkt een speciaal Expertise-Team aan de behandeling van het verklevingen & littekens. Het Team bestaat uit Osteopaten en Mesologen, die nauwgezet samenwerken. Bij de behandeling van verklevingen wordt gekeken naar de verschillende oorzaken, die bij een ieder persoonlijk verschillend kunnen zijn, zoals:

  • De toestand van het bindweefsel of buikvlies, waarin de verkleving plaatsvindt;
  • De groeifactoren van de verklevingen;
  • De aanklevende werking van weefsels en organen in de directe omgeving van het litteken of de verkleving;
  • De algehele mobiliteit van de directe omgeving om de pijnlijke last van de verkleving op te heffen;
  • Verklevingen in de darmen, waardoor krampen ontstaan.

Het Expertise-Team-PDS is speciaal extra opgeleid in de behandeling en begeleiding van patiënten met verklevingen of littekens, zowel in theoretische kennis, als in praktische vaardigheden. In de eerste screening wordt onderzocht waar de stoornissen zich bevinden, die tot het verkleving of de pijnlijkheid hiervan hebben geleid. In fasen wordt je begeleidt in het herstel, zowel het normaliseren van het weefsel, het opheffen van blokkades, als het aanpassen van je beweegpatroon. De begeleiding is altijd persoonlijk, speciaal gericht op je eigen persoonlijke omstandigheden.

 

Kijk ook op de Kennisbank-IMC bij Littekens & Verklevingen.

 

Kijk ook naar het Webinar van het IMC, 23 over Littekens en Verklevingen.

Heeft u vragen over het Expertise-Verkleving-Team of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met onze balie.

In het Integraal Medisch Centrum loopt ook een grootschalig onderzoek naar Verklevingen, in samenwerking met het College voor Integrale Geneeswijzen en verschillende patiëntenverenigingen. Hierbij willen we het effect van de behandeling met Mesologie en Osteopathie aantonen.
Het Expertise-Team-Verklevingen zal spoedig starten.