Doofheid: Gehoorapparaat of eerst luisteren?

Hernia: is elke uitstralende rugpijn een hernia?
11/07/2017
De vetering van eiwitten
11/07/2017
Hernia: is elke uitstralende rugpijn een hernia?
11/07/2017
De vetering van eiwitten
11/07/2017

Een patiënt kwam met klachten van het gehoor: oorsuizing en afname van het gehoor. Een audiometrie in het ziekenhuis toonde een otosclerose aan en er werd een gehoorapparaat voorgeschreven.

Oorsuizing

Oorsuizing is een probleem wat vaak voorkomt en kan bestaan uit verschillende geluiden: een hoge pieptoon, een lage bromtoon, een geluid alsof de radio niet op de zender staat, ruisen als van een schelp tegen het oor. Ieder geluid heeft zijn eigen betekenis.

Lymfe

Bij deze patiënt was de oorzaak in de nieren en de bijnieren gelegen. In het oor bevindt zich lymfe (endolymfe en ectolymfe). Deze lymfe stroomt als het ware door het oor en wordt continu ververst. De samenstelling van de lymfe bepaald de kwaliteit van het gehoor en de geluiden in het oor. Wanneer de lymfe dikker wordt (meer visceus) ontstaan er suizing- en pieptonen in het oor, tevens neemt de kwaliteit van het gehoor af.

Een oorzaak komt zelden alleen en ook in dit geval was de oorzaak gecompliceerder. De nieren waren gefixeerd, waardoor er een fasciale trek (via de overal aanwezige bindvliezen) was ontstaan op het slaapbeen. Het oor bevindt zich diep in het slaapbeen. Een voortdurende trek aan de vliezen en de spieren van het slaapbeen veroorzaakt een verminderde doorbloeding van het oor en dus tevens een verminderde verversing van de lymfe.

Gehoor weer normaal

De oorzaak van het gehoorverlies en het oorsuizing, moest in dit geval op meerdere vlakken behandeld worden. Medicamenteus zijn de nieren en bijnieren behandeld. Osteopathisch (manueel) zijn de nieren bevrijdt en zijn alle fasciale verbindingen naar het slaapbeen (vliezen, spieren, hersenvliezen) behandeld. Na drie maanden is het gehoor weer normaal en zijn de oorsuizingen verdwenen. Het recept voor het gehoorapparaat ligt gelukkig in de kast. Hopelijk wordt de bredere zienswijze in de klachtenbehandeling ook bij de KNO-afdelingen gehoord.