Ánders kijken …. profiel IMC en profilering

Ánders kijken …. profiel IMC en profilering

profiel en profilering van het IMCVanuit het tijdschrift Supplement is ons gevraagd iets te vertellen over het profiel van de patiënten binnen het Integraal Medisch Centrum (IMC). Geen eenvoudige zaak omdat de diversiteit hoog is. Laten we eens kijken naar een aantal redenen waarom patiënten naar het IMC komen.

 

Geen regulier antwoord

SOLK geen regulier antwoordIn de eerste plaats komen patiënten omdat de reguliere geneeskunde geen afdoende antwoord weet. Bescheidenheid is ook hier op zijn plaats. Reguliere geneeskunde heeft de afgelopen 150 jaar veel bereikt op het gebied van acute aandoeningen en levensbedreigende ziekten, ere wie ere toekomt. Bij chronische aandoeningen geldt een andere meetlat. De reguliere geneeskunde richt zich veelal tot het onderdrukken van de symptomen, zoals we in de lange rij van medicijnen kunnen zien. Voor velen is dit niet afdoende, omdat het probleem niet wordt opgelost. Zij zoeken bewust naar alternatieven, om hun klachten niet te onderdrukken, maar te genezen. Tegenwoordig noemen we deze aandoeningen SOLK: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Aandoeningen.

 

Actieve bijdrage

In de tweede plaats bezoeken patiënten ons centrum omdat zij zelf een actieve bijdrage willen leveren aan hun gezondheid. Deze actieve bijdrage strekt zich uit van voedingsaanpassingen tot inzicht in de eigen patronen. Steeds meer mensen willen zelf iets kunnen doen, we leven bewuster. Noodzaak hierbij is dat men begrijpt hoe de klachten zijn ontstaan en dat strekt zich verder dan de constatering welke afwijking er is. Men dient ook te begrijpen hoe het lichaam of de psyche zich heeft gedragen om tot deze afwijking te komen. Dit vraagt een dieper inzicht in het functioneren van lijf en leden, een inzicht dat het IMC kan bieden.

 

Ánders kijken ….

Landscape-model en het profiel van het IMCAls derde argument kan worden aangegeven dat het Integraal Medisch Centrum anders kijkt naar de klachten. Regulier hanteert men meestal het zogenaamde Landscape-Mode. Aan de hand van de klachten en symptomen, wordt de meest waarschijnlijke diagnose (A) gesteld. Vervolgens volgen testen om deze diagnose (A) te bevestigen, zijn de testen positief dan volgt classificatie volgens deze diagnose (A). De betreffende naam wordt aan het symptoombeeld gegeven en volgens protocol volgt de behandeling. Zijn de testen voor diagnose (A) negatief, dan wordt de iets minder waarschijnlijke diagnose (B) gesteld, er volgen weer testen en bij positieve uitslag volgt de naam en het protocol voor ziektebeeld (B). Dit ritueel kan zich herhalen als de uitslagen negatief blijven, tot het moment dat men zegt dat er niets gevonden kan worden. Eventueel worden de klachten dan functioneel genoemd.

 

Binnen het Integraal Medisch Centrum komt de diagnosestelling pas na het onderzoek aan bod. Allereerst onderzoeken we alle belangrijke functies. De uitslagen van die uitgebreide onderzoek voeren tot de vaststelling van een aantal dysfuncties. Vervolgens koppelen we deze dysfuncties gekoppeld aan de klachten, symptomen en ziektegeschiedenis. Door middel van inhibitietesten onderzoeken we de invloed van de verschillende dsyfuncties op elkaar. Uiteindelijk voert dit onderzoek tot de vaststelling van de dirigerende dysfuncties die bij de unieke patiënt hebben geleid tot de klachten en symptomen. De therapie is gericht op de dirigerende dysfuncties en is altijd op maat.

 

Laatste strohalm

Patiënten komen ook naar het IMC omdat ‘niemand anders hen kan helpen’. Vaak is hier een lange zoektocht langs vele reguliere en alternatieve behandelwijzen aan vooraf gegaan. Soms met tijdelijk effect, vaak zonder effect. Na jaren komen deze mensen bij het IMC terecht, vanwege de ándere manier van kijken, zoals hierboven beschreven. Het IMC wordt dan aangegrepen als laatste strohalm, als laatste hoop. Vaak is hierbij de ziekte of de aandoening dermate ver gevorderd, dat de onomkeerbaarheid bereikt is. We kunnen dan slechts ons best doen om het leven met deze ziekte of aandoening zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Preventie

Algemeen Periodieke ControlePreventief onderzoek vindt ook plaats. Er zijn vele mensen die komen voor een check-up, zij hebben niet veel klachten, maar willen weten hoe hun (lichamelijk) functioneren er voor staat. Door middel van onze uitgebreide onderzoeken krijgen we een totaalbeeld. Kleine afwijkingen kunnen dan eenvoudig worden gecorrigeerd. Het is gevaarlijk om hierbij te zeggen, dat hierdoor erger wordt voorkomen, want een blik in de toekomst heeft niemand. Dergelijke preventieve controles (APC: algemeen Periodieke Controle) bevelen we ook aan voor patiënten die genezen zijn van hun chronische klachten. Dysfuncties die eenmaal voor langere tijd geïnstalleerd zijn, hebben nu eenmaal de neiging om terug te komen.

Mensen zoeken ook naar preventie wanneer in de familie bepaalde aandoeningen voorkomen. Bijvoorbeeld bij een familiair hoog cholesterol, kunnen wij veelal vinden waar het stoornis zich voordoet (fysiologie) en vervolgens kunnen preventieve maatregelen worden ingezet.

 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste disciplines in het Integraal medisch Centrum:

 

OSTEOPATHIE

wat is osteopathie in het profiel van het IMCDe osteopathie dateert uit het begin van de vorige eeuw en heeft in Amerika en later ook in alle andere landen in Europa een hoge vlucht genomen. Het wordt sinds twintig jaar met groeiend succes ook in Nederland toegepast en het biedt zoveel meer dan bestaande therapieën.

Uitgangspunt van de osteopathie is dat klachten voortkomen uit bewegingsverlies van (een onderdeel) van het lichaam. Een osteopaat heeft geleerd om dat te voelen. Met beweeglijkheid bedoelen we niet allen de voortbeweging van de mens, maar ook de beweeglijkheid van de cellen, weefsel, spieren en botten ten opzichte van elkaar. Dat geldt ook voor de inwendige organen (lever, nieren, milt enz.) en voor de lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersenvocht).

De osteopaat zoekt naar een verstoorde beweeglijkheid en combineert dat met de oorzaak van de klacht. De behandeling bestaat eruit de beweeglijkheid (van een onderdeel) van het lichaam te verruimen. Aandoeningen die met osteopathie worden behandeld zijn chronische aandoeningen onder meer: sportblessures, rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, darmklachten enz.

 

 

MESOLOGIE

wat is mesologie in het profiel van het IMCDe mesoloog vormt een brug tussen uw reguliere arts en de alternatieve genezer. Een mesoloog gebruikt hiervoor reguliere wetenschappelijke kennis en combineert deze met een uitgebreide kennis van de alternatieve geneeskunde, zoals Ayurveda, Chinese geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur enz.

Het onderzoek gebeurt bij een mesoloog zeer uitgebreid en neemt minimaal een uur in beslag. Dit onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek, tong- en polsdiagnose en een doormeting -middels Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD) – op acupunctuurpunten. Bij EFD meten we  de huidweerstand op bepaalde plaatsen (acupunctuurpunten) met speciale apparatuur. Deze acupunctuurpunten op handen en voeten corresponderen met allerlei lichaamsfuncties. De elektrische weerstand van de huid wijkt af, wanneer een orgaan niet goed werkt (één van de gemeten functies is niet in orde). Met mesologie is het mogelijk een totaaloverzicht te krijgen van alle orgaanfuncties.

De mesoloog behandelt met homeopathische middelen, natuurlijke medicamenten en/of voedingssupplementen. Ieder individu is anders en de medicatie wordt dan ook aangepast aan zijn of haar specifieke reactie. Aandoeningen waarvoor u bij de mesoloog terecht kunt zijn o.m: eczeem, PMS, vermoeidheidsklachten, menstruatieklachten, gewrichtsklachten, allergieën enz., maar ook om bijwerkingen van geneesmiddelen te verminderen.

 

PSYCHOTHERAPIE

wat is psychotherapie in het profiel van het IMCOnze specialiteit ligt in de behandeling van de psychische klachten en daarmee gepaard gaande lichamelijke klachten. In combinatie met Osteopathie en Mesologie, verloopt het herstel sneller en kunnen we volstaan met een kortdurende therapie.

Het gaat vooral om de volgende klachten: gespannenheid, vastlopen in het werk, futloosheid en depressiviteit, blijvende onrust/overspannenheid, overgangsklachten, psychische klachten die te maken hebben met lichamelijke problemen.

Na een eerste kennismakingsgesprek wordt een behandelplan opgesteld. Daarbij streven we ernaar om met een beperkt aantal behandelingen van uw klachten af te helpen, dan wel beter met deze klachten om te leren gaan.

Een bijzondere vorm van psychotherapie is de PRI (Past Reality Integration). PRI doet onderzoek naar de valkuilen in je leven, je geijkte patronen die jouw telkens in de weg staan. Zoals valse hoop (als ik….), valse macht (ja maar zij….), angst voor situaties, je schuldig voelen. Met praktische tools leer je je eigen afweermechanismen herkennen en er wat aan te doen. Een adequate therapie voor als je jezelf niet vindt deugen, je steeds weer bang bent voor bepaalde situaties, je geen nee kunt zeggen, je snel aangevallen voelt, je van alles wel zou willen, ….

Het doel van de PRI therapie is niet om oude pijn te voelen in de (valse) hoop die zo weg te werken. Het doel van een PRI therapie is om steeds meer ’afweervrij’ in het leven te kunnen staan. Ook als er nog afweer geactiveerd wordt, zullen we deze steeds sneller zelf herkennen en kunnen ontmantelen zodat we de destructieve werking ervan op ons dagelijkse leven opheffen. Dan kunnen we het heden ervaren voor wat het werkelijk is: meestal verrassend onbelast.

 

Brede kijk & holistisch

Het IMC heeft een brede kijk op ziekte en gezondheid en biedt het beste van zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen. Deze vorm van geneeswijzen noemen we complementaire geneeskunde en richt zich op de ándere oplossing. Het gaat hierbij niet om die klachten waar de reguliere geneeskunde reeds een afdoende behandeling voor heeft. We richten ons juist op díe aandoeningen, waar de reguliere arts geen afdoende en blijvende oplossing heeft.

In de huidige tijd bezuinigd men steeds meer op de uitgaven voor gezondheidszorg, vooral preventief en vergoeden de verzekeringsmaatschappijen steeds minder in de basisverzekering. De kosten voor gezondheid worden voor de meeste Nederlanders steeds hoger, terwijl de drempel voor de veelal goedkopere complementaire gezondheidszorg hoog is. In feite is de complementaire zorg vele malen goedkoper. Ons profiel heeft zich in de afgelopen twintig jaar daarin behoorlijk geprofileerd.

 

Kijk ook naar het Webinar-29 van het IMC: het verschil tussen regulier, complementair en alternatief.