Maagzuur tekort

Maagzuur tekort

Als een maagzuur tekort de oorzaak is van de klachten dan zie je ook de volgende symptomen:

 • Gasvorming, oprispingen en opgeblazen gevoel na de maaltijd.
 • Overgevoeligheid voor voedingsmiddelen en/ of chemische stoffen
 • Verminderde eetlust voor zwaar verteerbaar voedsel zoals vlees of peulvruchten, trage vertering, constipatie
 • Slechte adem of lichaamsgeur
 • Darmparasieten
 • Geestelijke vermoeidheid, neiging tot depressie
 • Gevoel van zwaarte, moeilijk wakker kunnen worden
 • Weinig of geen transpiratie

Brandend maagzuur komt niet alleen voor bij een overmaat aan maagzuur, zuurbranden komt het meest voor bij een tekort aan maagzuur (zie: Hoe ontstaat maagzuur?).

Problemen bij maagzuur:
 • Maagverzakking en maagzuur tekortEen van de belangrijkste prikkels voor de aanmaak van maagzuur is rek op de maagwand. Wanneer de maag uitgerekt is door bijvoorbeeld teveel eten, is de rek er uit en functioneert de rekprikkel voor het maken van maagzuur niet meer. Vaak worden dan op een later tijdstip alsnog stoffen (hormonen) in het verdere verloop van de spijsvertering aangemaakt om maagzuur aan te maken. Deze (late) productie van maagzuur ontstaat dan echter in een lege maag, met zuurbranden als gevolg.
 • Medicijnen, zoals histamineblokkers (medicatie bij allergische klachten) en prostaglandineremmers (aspirine) remmen de productie van maagzuur, waardoor het maagzuur tekort erger wordt. Pijnstillers zoals Ibuprofen en aspirine maken de maagwand gevoeliger voor teveel maagzuur, waardoor makkelijker een maagzweer ontstaat.
 • Ook een infectie in het gebit, of een algemene slechte toestand van het gebit kan de oorzaak zijn van maagzuurklachten. Zware metalen blokkeren de afgifte van zoutzuur in de maag. Kwik uit amalgaam in vullingen van tanden kan hier onder andere de oorzaak van zijn.
 • Te hard persen bij verstopping, bijvoorbeeld bij zwangerschap, waardoor de spijsbrij niet goed weg kan komen en idem bij overgewicht kan ook de oorzaak zijn van zuurbranden. Hierbij ontstaat vaak bij sommige houdingen wel brandend maagzuur en bij andere niet.

 

Kijk ook naar het Webinar-28 van het IMC over Prikkelbaar Darm Syndroom. en Webinar 04 over Buikbrein en Darmflora.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over maagzuur, hoe ontstaat het?maagzuur teveel, maagzuurklachtenPrikkelbaar Darm-Syndroom.

 

Casus: te weinig maagzuur:

Een van de opvallendste patiënten uit mijn praktijk was een 75-jarige vrouw. Zij kwam met klachten van wisselende bloeddruk, buikpijnen, lusteloosheid, druk in het hoofd, wisselend obstipatie en diarree, artrose en nekpijnen en vermoeidheid. Factoren die het leven van deze tot 8 jaar geleden vitale dame tot een slepende tredmolen maakte. Met het oog op bovenstaande klachten bestond echter haar voornaamste probleem uit het feit dat ze niet meer reizen kon en haar hobby fotograferen niet meer kon uitoefenen.

Natuurlijk heb ik bij deze patiënt een groot scala aan dysfuncties en stoornissen gevonden. Dat hadden specialisten ook gevonden en zo zijn in de voorgaande 4 jaren vele medicijnen voorgeschreven. Zo bleek het bloedsuikergehalte grote pieken en dalen te vertonen, de schildklierwaarden wezen op latente hyperfuncties, nierstoornissen, etc. Het voor mij meest opvallende probleem deed zich echter voor in de maag. Naar aanleiding van een nauwkeuriger anamnese en verder onderzoek, concludeerde ik een vérgaande vorm van anaciditeit. Het gebrek aan maagzuur veroorzaakt een slechte eiwitvertering, rotting en toxinen in de darmen, slechte bouwstoffen in de lever, etc. Op homeopathische en orthomoleculaire wijze werd de volgende weken de maagfunctie ondersteund en geprikkeld. Na een drietal maanden waren vele klachten fors verminderd. De anaciditeit had tal van lichaamsfuncties verstoord in een domino-effect. Ieder omgevallen steentje was voor een specialist aanleiding om er medicatie op los te laten.

Het vervolg

Nadat de maagfunctie zich herstelde, is dit beleid voortgezet en zijn we, in overleg met de diverse specialisten de reguliere medicijnen langzaam maar zeker één voor één af gaan bouwen.

Zes maanden na het eerste consult stond er weer een vitale vrouw in mijn praktijk. Na het onderzoek waaruit bleek dat vrijwel alles weer in functie was hersteld, werd een lichte ondersteuning voor de maagfunctie en de verstoorde botafbraak ingesteld, waarna wij een consult voor een half jaar later afspraken. Vier weken later ontving ik een kaartje uit Rusland met de mededeling dat zij een reis maakte met de Oriënt-Expres. Inmiddels is deze dame 82 jaren jong, reist nog altijd over de wereld gewapend met haar fototoestel en komt trouw ieder half jaar op controle om te kijken of ze nog iets kan voorkómen, zoals ze zelf zegt.