Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus (oorsuizen)

Wat is het?

Met oorsuizen (Tinnitus) hoort u steeds een geluid in uw hoofd. Dit zou kunnen komen door overactieve hersencellen en zenuwcellen die voor het gehoor zorgen. Andere mogelijke oorzaken zijn afwijkingen aan bloedvaten, gehoorbeentjes of aan het binnenoor.

 

Het ánders kijken van het IMC

Binnen het IMC hebben we verschillende behandelingsmogelijkheden bij oorsuizen.

 

Wat kan het IMC?

Voor het ‘gewone’ oorsuizen volstaat meestal een op de oorzaak gerichte behandeling van de Osteopathie. Soms spelen de nieren een rol (mesologie).

Voor de zware gevallen hebben wij een speciaal programma: https://integraalmedischcentrum.nl/tinnitus/

Door te leren omgaan met oorsuizen kunnen de klachten wel minder erg worden.

 

Kijk ook naar het Webinar-26 van het IMC over Tinnitus en de werking van het oor.

 

Lees ook verder bij de Kennisbank van het IMC: over duizeligheid en syndroom van Menière.

 

 

Casus: Oorsuizen – Tinnitus

Via via kwam ik bij de osteopaat terecht met klachten over een aanhoudend ruis/toon in mijn hoofd waar ik al meer dan een jaar mee worstelde. Bloedonderzoek, gehoortest was allemaal uitstekend, daar lag het niet aan. Bij de osteopaat werd alleszins snel duidelijk dat mijn lichaam in bepaalde gebieden wellicht al heel lang onder spanning stond, en de osteopaat wist duidelijk uit te leggen hoe dat zat. Na elke behandeling was ik de rest van de dag doodmoe, maar het was duidelijk dat er in mijn lichaam iets veranderde. Na vijf behandelingen zijn de klachten aanzienlijk verminderd en is het het merendeel van de tijd weer stil in mijn hoofd. Erg blij mee.

 

Casus: oorsuizen en maagzuur

Vrouw van 63 jaar met als klachten een brom-toon in de oren (Tinnitus) , eczeem en brandend maagzuur. Bij een gastroscopie (kijken in de maag) zijn vele kleine ontstekinkjes in de maag vast gesteld. Daarvoor krijgt mevrouw omeprazol, een protonpompremmer. Protonpompremmers blokkeren grotendeels de maagzuurproductie. Weliswaar zelden, maar een van de bijwerkingen van omeprazol is oorsuizen en een andere is huiduitslag. Bij nader onderzoek bleek vitamine E voor de huid te helpen en vitamine B12 voor het oor. Dat zit als volgt in elkaar: de cellen die in het maagslijmvlies maagzuur produceren, produceren ook de stof intrinsic factor. De intrinsic factor is noodzakelijk voor de vitamine B12 opname; maagzuur is noodzakelijk voor (vette) vitamine E opname. Van beide stoffen ontstond een tekort door het maagzuur-remmend medicijn.

Begonnen is met toevoeging van een speciale vitamine B12 en idem vitamine E, die wel opgenomen kunnen worden. Daarmee namen de klachten snel af. Vervolgens moest gekeken worden naar het ontstaan van de ontstekinkjes in de maag en de noodzaak voor omeprazol. Deze bleek te liggen in een uitgerekte maagwand. Een van de belangrijkste prikkels voor de aanmaak van maagzuur is rek op de maagwand. Vaak worden dan op een later tijdstip alsnog stoffen (hormonen) in het verdere verloop van de spijsvertering aangemaakt om maagzuur aan te maken. Deze (late) productie van maagzuur ontstaat dan echter in een lege maag, met zuurbranden als gevolg.

De maag is verder osteopathisch behandeld en de voeding is aangepast. Van zowel de maag, als het oorsuizen als het eczeem heeft mevrouw gelukkig geen last meer. Zo zie je dat er breed gekeken dient te worden; 3 ogenschijnlijk verschillende klachten, met uiteindelijk een gemeenschappelijke oorzaak.

 

Casus: Doofheid: Gehoorapparaat of eerst luisteren?

Een patiënt kwam met klachten van het gehoor: oorsuizing en afname van het gehoor. Een audiometrie in het ziekenhuis toonde een otosclerose aan en er werd een gehoorapparaat voorgeschreven.

Oorsuizing (Tinnitus) is een probleem wat vaak voorkomt en kan bestaan uit verschillende geluiden: een hoge pieptoon, een lage bromtoon, een geluid alsof de radio niet op de zender staat, ruisen als van een schelp tegen het oor. Ieder geluid heeft zijn eigen betekenis.

Bij deze patiënt was de oorzaak in de nieren en de bijnieren gelegen. In het oor bevindt zich lymfe (endolymfe en ectolymfe). Deze lymfe stroomt als het ware door het oor en wordt continu ververst. De samenstelling van de lymfe bepaald de kwaliteit van het gehoor en de geluiden in het oor. Wanneer de lymfe dikker wordt (meer visceus) ontstaan er suizing- en pieptonen in het oor, tevens neemt de kwaliteit van het gehoor af.

Een oorzaak komt zelden alleen en ook in dit geval was de oorzaak gecompliceerder. De nieren waren gefixeerd, waardoor er een fasciale trek (via de overal aanwezige bindvliezen) was ontstaan op het slaapbeen. Het oor bevindt zich diep in het slaapbeen. Een voortdurende trek aan de vliezen en de spieren van het slaapbeen veroorzaakt een verminderde doorbloeding van het oor en dus tevens een verminderde verversing van de lymfe.

De oorzaak van het gehoorverlies en het oorsuizing, moest in dit geval op meerdere vlakken behandeld worden. Medicamenteus zijn de nieren en bijnieren behandeld. Osteopathisch (manueel) zijn de nieren bevrijdt en zijn alle fasciale verbindingen naar het slaapbeen (vliezen, spieren, hersenvliezen) behandeld. Na drie maanden is het gehoor weer normaal en zijn de oorsuizingen verdwenen. Het recept voor het gehoorapparaat ligt gelukkig in de kast. Hopelijk wordt de bredere zienswijze in de klachtenbehandeling ook bij de KNO-afdelingen gehoord.

 

Casus: Tinnitus.

Patiënt, vrouw 66 jaar, klacht: oorsuizen (Tinnitus) met bromtoon en hartkloppingen in het oor. Behandeling overgang dunne-dikke dram (ICV), Hoog in de nek en onderkant schedel (processus styloideus). Bij het 2e consult zijn de klachten gereduceerd en is de patiënte zich bewust van relatie met lage rugklachten bij toename van het oorsuizen, tevens van het optreden van knappen in de oren bij slikken. Behandeling osteopathisch voortgezet op alle (osteopathische) aspecten. Na 3 maanden klachtenvrij.