Boek Integratie Complementaire geneeswijze

Te veel insuline
10/07/2017
Te veel insuline
10/07/2017

In Maart 1999 hebben Harrie Schoot (arts) en Rob Muts(mesoloog D.M. en osteopaat D.O.) een gesprek gehad met uitgeverij Lemma, over de uitgifte van een boek over de Integratie van de Complementaire geneeswijzen.
Het boek is 21 september 2000
uitgekomen.

Uitgeverij Lemma: ISBN 90-5189-786-3.
312 bladzijden. Prijs: fl 75,00

Het boek beschrijft de geschiedenis van de (reguliere en alternatieve) geneeskunde, vervolgens een deel over de meest voorkomende stromingen in de complementaire geneeskunde en als laatste deel de bespreking van verschillende aandoeningen en de rol van de complementaire geneeswijzen hierin.

Het boek is opgezet voor HBO- en WO onderwijs van de opleidingen geneeskunde, alternatieve geneeskunde, fysiotherapie en verpleegkunde. Hierbij dient het boek als wegwijzer in de complementaire geneeswijzen en als uitleg van de verschillende filosofieën. Daarnaast is het boek bedoeld als leidraad voor werkers in de gezondheidszorg, zoals (huis)artsen, fysiotherapeuten, verplegers, etc. Het boek vormt hierbij een wegwijzer voor gerichte verwijzing. Hoofdstuk 14 beschrijft verschillende aandoeningen en de mogelijkheden van diverse vormen van geneeskunde.

Achterflap

De laatste jaren zoeken meer en meer mensen contact met alternatieve genezers. Ook de media besteden meer aandacht aan de natuurgeneeskundige manier van behandelen. De bedrijfsmatige kant van de alternatieve geneeswijzen overspoelt de markt met informatie.

Met het boek integratie complementaire geneeswijzen proberen de auteurs een leidraad en een houvast te geven voor de integratie van reguliere en alternatieve behandelmethoden. Niet om deze methoden samen te voegen, maar om de samenwerking op ethisch en wetenschappelijk vlak te bevorderen, het op een goede manier samenwerken met elkaar ten behoeve van de patiënt aan te sporen en de gezondheidszorg naar zorg voor de gezondheid te stimuleren.

Tevens besteden ze aandacht aan de manier waarop de beide geneeswijzen geïntegreerd kunnen worden binnen de taken van de gezondheidszorg. Het boek is dan ook, naast een theoretische uiteenzetting, vooral gericht op de praktische toepassing. Dit komt tot uiting in de vele cases, de praktische uitwerking van ziektebeelden en de rol van complementaire geneeswijzen die zijn opgenomen.

Dit boek is geschikt voor hbo- en wo-studenten van de opleidingen geneeskunde, alternatieve geneeskunde, fysiotherapie en verpleegkunde. Daarnaast is het interessant voor iedereen die meer wil weten over de achtergronden van verschillende geneeswijzen en voor hen die op zoek zijn naar de mogelijkheden voor en methoden van samenwerking in de gezondheidszorg.

Over de auteurs

Over Rob Muts

Rob Muts heeft een zestiental jaren verschillende facetten van de reguliere en alternatieve geneeskunde bestudeerd. Na zijn opleiding voor Fysiotherapie, studeerde hij aan de beroepsopleidingen voor Osteopathie, traditionele Chinese geneeskunde, Homeopathie en Integrale Geneeskunde. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd in Ayur Veda, Podologie, Electro-acupunctuur, neuraaltherapie, Heilpraktiker, celtherapie en Tibetaanse geneeskunde.

Hij is oprichter en directeur van het Integraal Medisch Centrum te Amsterdam. Een centrum voor diagnostiek en therapie gericht op de integratie van complementaire geneeswijzen. Binnen het centrum vindt een nauwe samenwerking plaats tussen verschillende vormen van complementaire geneeskunde.

Tevens is hij oprichter en directeur van de Academie voor Mesologieâ. Deze vijfjarige beroepsopleiding is gericht op de integratie van reguliere geneeskunde en complementaire geneeswijzen. Rob Muts doceert aan deze Academie onder andere anatomie, Electro Fysiologische Diagnostiek, Ayur Veda, homeopathie, filosofie en vooral integratie. De Academie voor Mesologieâ kent deeltijdonderwijs en een dagopleiding in Amsterdam en een deeltijd opleiding in Duitsland voor Heilpraktikers.

Daarnaast is hij adjunct directeur van het college voor Osteopatische Geneeskunde Sutherland te Amsterdam. Aan deze vijfjarige beroepsopleiding voor Osteopathie doceert hij anatomie, fysiologie, pathologie en de osteopathische visie betreffende de ingewanden (viscerale Osteopathie). College Sutherland is gevestigd in Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Hamburg, Wiesbaden, Berlijn en Ulm.

Reeds jaren is hij gefascineerd door de boeiende aspecten van de geneeskunde. De verschillende studies brachten hem bij de zoektocht naar overeenkomsten tussen regulier en alternatief.

Over Harrie Schoot

Harrie Schoot studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waarna hij docent medische vakken aan diverse medische en paramedische opleidingen werd. Bij de SHO te Wageningen volgde hij de opleiding klassieke homeopathie en daarnaast een cursus othomoleculaire geneeskunde en een cursus algemene gezondheidszorg te Utrecht. In de tussentijd was hij lid van de stuurgroep over ziekten van het maagdarmstelsel en lid van de werkgroep ‘arbeid en gezondheid’.

Momenteel is hij praktiserend homeopaat en orthomoleculair arts te Apeldoorn. Daarnaast geeft hij les in de medische vakken aan zowel reguliere opleidingen als aan opleidingen voor complementaire geneeskunde. Naast het belang dat hij hecht aan de fysiologie, pathologie en farmacologie binnen de complementaire geneeskunde, gaat zijn aandacht uit naar differentiaal diagnostiek, klinische lessen en uitsluitingsdiagnostiek. Binnen het regulier (para)medisch onderwijs is hij tevens actief bij de ontwikkeling van een leergang complementaire geneeskunde.