Het zuur – base evenwicht en eiwitten

Hypoglycaemietest
11/07/2017
Hernia: is elke uitstralende rugpijn een hernia?
11/07/2017
Hypoglycaemietest
11/07/2017
Hernia: is elke uitstralende rugpijn een hernia?
11/07/2017

Een dysbalans in de zuren/basen-verhouding komt veel voor en vormt een bedreigende situatie. Er zijn in het lichaam veel buffers werkzaam die trachten het zuur – base evenwicht in de verschillende vloeistoffen in het lichaam in balans te houden.

Spijsverteringsstoornissen

Zowel spijsverteringsstoornissen als de voeding vormen de belangrijkste bronnen voor de verstoring van dit evenwicht. Zuurproductie ontstaat bij zwavelbevattende aminozuren, bij anaërobe (zonder zuurstof) verbranding van energiestoffen, ammoniumbevattende aminozuren en de combinatie van voeding met medicijnen (o.a. salicylaten = pijnstillers) en alcohol. Het lichaam tracht het teveel aan zuur te verwerken via de longen, de nieren en de darmen.

Teveel aan zuur

Een teveel aan zuur in de weefsels kan onder andere leiden tot:

  • Opgeblazen buik, oprispingen, drukgevoel op de maag
  • Verlaging van de hartprestatie en hyperventilatie
  • Huidaandoeningen, zoals eczeem, acne, haaruitval, etc.
  • Nierpijnen, drang tot urineren, blaasgruis
  • Gewrichtsklachten ten gevolge van neerslag van zuurkristallen

Urinezuur

Urinezuur is een eindproduct van de purinestofwisseling. Purine is een eiwit dat in alle voedsel voorkomt (celkernmateriaal). Normaal wordt de purine als urinezuur door de nieren en de darmen uitgescheiden. In de westerse industrielanden heeft 10% van de bevolking echter teveel te veel urinezuur in het bloed (5% daarvan ontwikkeld jicht). Bij een hoge purine-inname (orgaanvlees, varkensvlees, mosselen, etc.) bouwt het lichaam natriumuraatkristallen. Deze kristallen verzamelen zich met name op die plaatsen die sterk doorbloed zijn en waar de temperatuur lager is, dus de (kleine) gewrichten en spieren. Alcohol, adipositas, verschillende medicamenten en loodbelasting bevorderen de kristallisatie.

Wanneer het urinezuurpeil hoger is dan 50 mg/l komen ook de nieren in gevaar. De oorzaak van teveel urinezuur ligt meestal in een overdadig gebruik van vlees, dierlijke vetten en alcohol. Soms gaat het echter om een constitutionele aanleg, waardoor de natuurlijke omzetting van purine slecht verloopt. Een nauwkeurige vaststelling van de oorzaak van het teveel urinezuur door een mesoloog kan het probleem al een deel verhelpen, daarnaast is het volgen van een dieet onontbeerlijk (men moet niet dweilen met de kraan open).