Ziek door Suiker

Te veel insuline
10/07/2017
Voedsel: het belang van de juiste combinaties
10/07/2017
Te veel insuline
10/07/2017
Voedsel: het belang van de juiste combinaties
10/07/2017

Talrijke ziekten en symptomen ontstaan door het gebrek aan vitale stoffen die ons lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren. Deze stoffen worden door ons voedsel aangevoerd en via ingewikkelde chemische processen in de darmen opgenomen. Vervolgens gaan de gesplitste opgenomen stoffen naar de cellen van ons lichaam (600 miljard !), die daar mee moeten werken.

De voedingsstoffen hebben op hun weg naar de cellen katalysatoren nodig (bijvoorbeeld vitaminen) om te kunnen worden omgezet in lichaamseigen voedsel. Een goed en volwaardig voedingsmiddel heeft deze katalysatoren (ballaststoffen genoemd) bij zich ingesloten. Zo zorgt de natuur zelf voor een volwaardige voeding.

Geraffineerde suiker

Suiker is in onze moderne tijd één van de belangrijkste ‘voedingsmiddelen’ geworden. Door de zoete smaak is het ook in belangrijke mate een genotsmiddel. Het zoete van suiker is in de loop der jaren onze smaak gaan bepalen. Met suiker wordt hier bedoeld de chemisch zuiver geïsoleerde industrie suiker; de geraffineerde suiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oorspronkelijke suikers (bijvoorbeeld in biet of vruchten, etc.) bevatten een aantal (zoet) vormende stoffen, maar ook talrijke ballaststoffen, zoals vezels, mineralen, vitaminen, spore-elementen en enzymen. Al deze ballaststoffen zijn bij het raffineringsproces uit de suiker onttrokken; het is een lege stof geworden.
Voor haar opname in de darm zijn echter vele van deze ballaststoffen noodzakelijk en voor de cellulaire opname nog meer. De geraffineerde suiker onttrekt deze ballaststoffen uit de voorraad van ons lichaam: het is een katalysatoren-rover.

Schematische weergave van de opname van suikers via de darm naar de cel. Hiervoor zijn vele ballaststoffen noodzakelijk, waarvan er enkele vermeld zijn.

Voor haar opname heeft suiker dus haar eigen ballaststoffen nodig, die echter bij het raffineringsproces aan de suiker onttrokken is. Deze stoffen worden vervolgens uit het lichaam ‘geroofd’ om toch opgenomen te kunnen worden. De onttrekking van deze ballaststoffen uit het lichaam brengt vele andere (cellulaire) processen in de war. Bijvoorbeeld vitaminen en hormonen werken wederkerig op elkaar en al snel zal de hormoonhuishouding veranderd worden.

Een van de ballaststoffen die niet uit het lichaam onttrokken kan worden bestaat uit vezels. Het gevolg van het gemis aan vezels bij geraffineerde suiker is dat de opname veel te snel verloopt. Zo ontstaat een beeld dat bekend is onder d term hyperinsulinisme.