Webinar 33 Psychologie & Typologie 4: Karakterstructuren

Webinar 32 Typologie 3 Persoonlijkheid 2
Webinar 32 Psychologie & Typologie 3: Persoonlijkheid 2
15/11/2022
Constitutie en Voeding typologie 5
Webinar 34 Psychologie & Typologie 5: Constitutie & Voeding
11/01/2023
Webinar 32 Typologie 3 Persoonlijkheid 2
Webinar 32 Psychologie & Typologie 3: Persoonlijkheid 2
15/11/2022
Constitutie en Voeding typologie 5
Webinar 34 Psychologie & Typologie 5: Constitutie & Voeding
11/01/2023
Psychologie Typologie 4 Karakterstructuren

Wil jij alles weten over welke type mensen er zijn met betrekking tot psychologie en typologie? Kijk mee met ons webinar.

 

 

Kijk het webinar hieronder terug

For English speaking viewers: you can watch our webinars with English subtitles. Click on the youtube video and check out the icons on the bottom right. Go to the wheel icon, click on ‘ondertiteling’ (subtitles) and select ‘automatisch vertalen’ (automatic translation) and then select ‘English’ as your language. Now you can watch the video with automatically generated subtitles. This means that the translation won’t be spot on, but you’ll still be able to follow the content. 

Inhoud van het webinar psychologie en typologie 4

Tijdens dit webinar bekijken we de ontwikkeling in de eerste levensjaren; de groeistappen. Welk lijf wordt er gebouwd en welke persoonlijkheid ontstaat er?

Wat zijn daarbij de drijfveren, de talenten en de valkuilen?

In de ontwikkelingspsychologie zijn daar 5 stappen of basisbehoeftes te zien. Wanneer er een stagnatie in een van de 5 stappen optreedt, ontwikkeld zich een verdedigingsmechanisme; een pantser. Zowel in het lijf als in de psyche. Het ontdekken c.q. herkennen creëert de mogelijkheid om er alsnog overheen te groeien.

Zoals we besproken hadden in de eerste webinar over Psychologie en Typologie zijn alle mensen verschillend. Aansluitend op het Webinar over Typologie-1 (Basis-Types) ,  het Webinar over typologie-2 (persoonlijkheid) , en het webinar over typologie-3 Embryologie en persoonlijkheid, gaan we verder in de karakterstructuren.

(Dit Webinar maakt deel uit van een reeks over psychologie en typologie).

Bekijk ook de pdf met slides die tijdens het webinar over psychologie en typologie 4 zijn uitgelicht!

Over de spreker

  • Robert Muts is directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam en directeur van het College voor Osteopathie Sutherland en de Academie voor Mesologie. Zijn thesis van 1991 beschreef de werking van het BBRS in relatie tot therapie.

Bekijk hier alle webinars